1 مارس 2024 - 11:07

واحدهای اقامتی استان یزد استانداردسازی می شوند

11 ژوئن 2017 - 11:30 dsfr.ir/1u3wu

واحدهای اقامتی استان یزد استانداردسازی می شوند
هتل پارسیان صفائیه
هتل پارسیان صفائیه یزد

سرپرست معاونت #گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان #یزد از انجام اولین مرحله استانداردسازی واحدهای گردشگری این استان خبر داد.

به گزارش ایسنا، «محمدرضا نصیری» در این باره گفت: جهانگردی گسترده ترین صنعت خدماتی است و به طور مسلم در آینده با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت. تردیدی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، به ویژه دریافت بیشترین سهم از درآمد و بالابردن سطح اشتغال ناشی از بهینه سازی این صنعت خدماتی در کشورهای متبوع خود هستند.

نصیری اظهار کرد: البته ااین باور نیز وجود دارد که موفقیت های جهانگردی را نمی توان تنها به اتکای اعداد و ارقام سنجید بلکه باید آن را با توجه به بهبود کیفیت زندگی و حفظ فیزیکی محیط ارزیابی کرد.

وی خاطرنشان کرد: بی تردید مسایل مربوط به کیفیت که آینده جهانگردی در گروی آن است، در کانون و قلب پایداری قرار دارد.

به گفته نصیری، بهبود کیفیت می بایست در همه عرصه ها و ارکان و اجزای تشکیل دهنده جهانگردی ایجاد شود بنابراین ابتدا باید شرایط و وضعیت موجود بررسی شود تا معیارهای لازم، جهت تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت ها فراهم شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به تبصره یک ماده 11 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 04/06/1394 هیئت محترم وزیران، استانداردسازی 10 مهمان پذیر در شهر یزد از سوی موسسه خدمات آموزش جهانگردی هفت اقلیم انجام شد.

وی افزود: ارزیابی این واحدهای گردشگری توسط ارزیاب های ساختمان و تاسیسات، ایمنی و بهداشت و خدمات و نیروی انسانی صورت گرفت.

نصیری در پایان نیز متذکر شد: ارزیابی سایر واحدهای گردشگری از جمله هتل ها و مجتمع های بین راهی نیز متعاقبا صورت خواهد گرفت.

1