2 مارس 2021 - 04:07

کمربند سبز برای شهرها اجباری شد

17 آوریل 2017 - 13:30 dsfr.ir/d38uz

کمربند سبز برای شهرها اجباری شد
پایگاه خبری آزادلو
توسعه شتابان فضای سبز، ضرورت فردا

مصوبات روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک، گام بزرگی در راستای ساماندهی و توسعه فضای سبز شهری شهرهای کشور است.

مجلس شورای اسلامی، روز گذشته 2 مصوبه مهم داشت؛ ایجاد حریم سبز و کمربند سبز شهری و افزایش سرانه فضای سبز حداقل 15 متر در شهرهای بالای 50 هزار نفر. این دو مصوبه در واقع تلاشی است برای کاهش آلودگی های محیطی و هوا و زیست پذیرتر کردن شهرهای کشور.

از میان 1240 شهرداری کشور هم اکنون بالغ بر 300 شهر کشور بالای 50 هزار نفر جمعیت دارند و بیش از 60 شهر کشور نیز جمعیتی بیشتر از 150 هزار نفر. براساس این مصوبه قرار است برای بیش از 300 شهر کشور برنامه ریزی به منظور توسعه سرانه فضای سبز شهری و طرح کمربند سبز به اجرا درآید.

روز گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط ایجاد حریم سبز بزرگراه ها و کمربند سبز شهرها را که تحت تأثیر رخداد های گردوغبار هستند، مشخص کردند. در بند 27 این لایحه هوای پاک وزارتخانه های جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) و راه و شهرسازی، از محل اعتبارات مندرج در ردیف های بودجه ای و شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی مکلفند طی برنامه ای پنج ساله که به تأیید سازمان می رسد، حریم سبز بزرگراه ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر رخداد های گردوغبار را با روش آبیاری مدرن و اولویت استفاده از پساب های شهری و روستایی ایجاد کنند.

در تبصره یک این بند از لایحه هوای پاک آمده است: وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین درمناطق موضوع این ماده تأمین کند و تخصیص دهد و درصورت کسری منابع، تخصیص لازم را از محل پساب تولیدی یا منابع دیگر تأمین کند.

تبصره 2 این بند نیز وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) را مکلف کرده تا حداقل 20 درصد از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری شهرها و دهیاری ها پرداخت کند. نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه 27 فروردین مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 27 این لایحه با 139رأی موافق، 14 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. این در حالی است که تهران هم اکنون بیش از 39 هزار هکتار کمربند سبز در اطراف شهر دارد.

توسعه فضای سبز شهری به 15 متر

اما دومین مصوبه مهم مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه هوای پاک، توسعه سرانه فضای سبز شهری در شهرهای بالای 50 هزار نفر بوده است. براساس این مصوبه شهرداری های شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت موظف هستند سرانه فضای سبز خود را حداقل به 15 مترمربع افزایش دهند. تهران در این حوزه نیز شاهد پیشرفت های بزرگی در یک دهه اخیر بوده است و سرانه فضای سبز درون شهری تهران هم اکنون حدود 16.5 مترمربع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 22 لایحه هوای پاک مصوب کردند حداکثر تا 10 سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون شهرداری های شهرهای بالای 50 هزارنفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به 15مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز (گونه های با نیاز آب کم، مقاوم و بومی)، با ادارات منابع طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره وری با شهرداری هاست. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی ربط، مشروط به استفاده از روش های نوین آبیاری توسط شهرداری است.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان با رعایت قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 06/10/1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. از 228 نماینده حاضر در جلسه 147 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.

1