بسته های جدید سرمایه گذاری در بناهای تاریخی معرفی می شوند

8 آوریل 2017 - 12:00 dsfr.ir/6w9t3

بسته های جدید سرمایه گذاری در بناهای تاریخی معرفی می شوند
نامشخص
کاروانسرای زعفرانیه سبزوار

صندوق احیای بناهای #تاریخی جزئیات 22 بسته جدید سرمایه گذاری در بناهای تاریخی را طی هفته جاری منتشر خواهد کرد.

صندوق احیای بناهای تاریخی جزئیات 22 بسته جدید سرمایه گذاری در بناهای تاریخی را طی هفته جاری از 15 استان در روزنامه ایران منتشر خواهد کرد و عملا فرآیند واگذاری بهره برداری بناهای تاریخی در سال جدید آغاز خواهد شد.

بر این اساس حفاظت، مرمت و بهره برداری بناهای تاریخی حمام پیرزرگر اردبیل، کاروانسرای زعفرانیه سبزوار، کاروانسرای وکیل و خانه امینیان کرمان، خانه میرغلام دره شهر، عمارت ناصرالدین میرزا پاکدشت، خانه حفیظی ها بروجن، خانه شریف بیرجند، خانه و ساباط مستوفی بشرویه، خانه ابراهیمی و خانه میررحیمی دامغان، کاروانسرای ایوانکی گرمسار، خانه آقاجان نسب بابل، خانه رمدانی ساری، کاخ چایخوران چالوس، خانه زینعلی اسدی قزوین، حمام خان سنندج، کاروانسرای دهدشت، محوطه خانه خاکباز و خانه حسن پور اراک و مجموعه خانه های چرخاب اردکان در چارچوب مزایده عمومی به بخش خصوصی و سرمایه گذاران برنده مزایده واگذار خواهد شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1