آیین جلال در گردشگری حلال، تجدید چاپ شد

19 ژوئیه 2015 - 12:30 dsfr.ir/1v6kz

آیین جلال در گردشگری حلال، تجدید چاپ شد
محمد علی زم

به عقیده مخالفان، گردشگری مترادف است با عیاشی، لاابالی گری و بی اخلاقی. مخالفان با تصویر و اخباری که از تایلند و سواحل ترکیه و نظایر آن دارند، دلواپس آن هستند که کشور به چنین دام هولناکی سقوط کند.

"محمد علی زم"

چاپ سوم کتاب آیین جلال در گردشگری حلال نوشته محمد علی زم با تجدید نظر و اضافات در پنج هزار جلد با ۲۷۲ صفحه توسط انتشارات کتاب جمهور به بازار عرضه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه کتاب  آیین جلال در گردشگری حلال به قلم محمد علی زم آمده است: "در کشور ما به عنوان یک استثناء نادر در جهان، مخالفت های جدی و پرشوری! در مورد گردشگری وجود دارد. تحلیل کلی سخنان مخالفان، نشانگر آن است که آن ها نگران فساد هستند. به عقیده مخالفان، گردشگری مترادف است با عیاشی، لاابالی گری و بی اخلاقی. مخالفان با تصویر و اخباری که از تایلند و سواحل ترکیه و نظایر آن دارند، دلواپس آن هستند که کشور به چنین دام هولناکی سقوط کند. در حالی که به غیر از گردشگری فحشا محور، می توان سه نوع گردشگری کلان مانند گردشگری طبیعت، تاریخ و فرهنگ و گردشگری مبتنی بر انسان ساخت ها داشته باشیم. گردشگران علاقه مند به این حوزه ها در جهان، مطلقا دنبال عیاشی و فساد نیستند. آن ها به خوبی با قوانین جامعه ما آشنا هستند. مخالفت ناموجه با گردشگران در حدی است که ما نتوانسته ایم حتی برای رونق گردشگری داخلی و داشتن تفریحات مشروع آن، برنامه ریزی و سرمایه گذاری کنیم".

زم در بخش دیگری از این کتاب می نویسد: "ورود ذهنی من به پدیده ای به نام توریسم به نخستین سال های طلبگی ام باز می گردد. در محافل حوزوی و انقلابی آن زمان به عنوان طلبه ای کم سن و سال که نوعا در آن ها شنونده بودم، همواره سخن از آرمانی به نام حکومت جهانی اسلام بود و برخی از آیات عظام و بزرگان روحانی و اندیشمندان دانشگاهی در پرده و آشکار از تشکیل چنین حکومتی آن هم با الگویی انقلابی به عنوان پیش زمینه ظهور یگانه منجی عالم، نام می بردند. این دوران مصادف بود با چند سالی پس از هجوم بیگانگان به ایران (به خصوص آمریکایی ها به بهانه نظارت بر اجرای اصل ۴ ترومن) کمتر روزی بود که در هر روزن و برزن (حتی در شهر مقدس قم) شاهد گشت و گذار چند نفر غیر ایرانی که دوربین به دوش و چتر آفتابی به دست به هر گوشه و کنار سرک می کشیدند، نباشم. احساسات توده مردم نسبت به این میهمانان ناخوانده، عموما کنجکاوی همراه با احترام و ملاطفت بود و به جز مواردی نادر که میان یکی از ایشان و یکی از طلبه ها چند نگاه یا جمله خشمگین رد و بدل می شد، جو عمومی به نفع حضور آنها بود".

جهانگردی در گروی جهان بینی

زم در این کتاب به "جهانگردی در گروی جهان بینی" هم پرداخته است. از نگاه او به همان اندازه که جهان بینی بستر جهانگردی است؛ جهانگردی نیز می تواند مقدمه تغییر و اصلاح جهان بینی باشد. در فصل دوم این کتاب، اسلام، دین جهانگردی مورد بررسی قرار گرفته است. جهانگردی غیر مسلمانان در سرزمین مسلمانان از منظر عقل و نقل، عنوان فصل سوم از این کتاب است.

معاون اجتماعی و فرهنگی مناطق آزاد در فصل چهارم کتاب خود نوشته است که "من اقتدار فرهنگی را جایگزین قدرت نظامی می دانم. به عقیده من تا ملتی از شرایط حاکم بر روزگار خود شناخت عمیق، علمی و جامع نداشته باشد، قادر به تشخیص حفظ منابع ملی و توسعه مصالح وطنی خود نخواهد شد."

وی در فصل پنجم گریزی به سفرنامه های منتشر شده از ایران نیز زده و در فصل ششم با عنوان "رونق گردشگری سلامت و گردشگری حلال در ایران، دور اما دست یافتنی نوشت. به نظر می رسد خواب غفلت ما چنان عمیق شده که تنها با فریاد ناجی آخر زمان از آن سر برخواهیم داشت".

او نوشته است: "تنها از طریق توسعه گردشگری حلال و تن دادن به تحقق اقتضائات آن است که می توانیم جان حقیر و رانده شده به سوی اسفل السافلین را به مقصد احسن باز گردانیم و آیین و آیینه گردشگری حلال مان را سزاوار نام جهان جان و لایق ملاقات با جان جهان سازیم. ما فقط در ساخت گردشگری حلال می توانیم از مزیت های شناخته شده گردشگری های مرسوم و موسوم جهانی همچون توریسم سلامت، ورزشی، زیارت، تاریخی و ... به نفع اقتدار ملی خود و باز شدن راه تفاهم و تعاملات سازنده فرهنگی و جهانی کردن خود بهره مند شویم".

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1