9 ژوئن 2024 - 21:58

شناسایی 19 کانون تولید بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه امام

31 دسامبر 2016 - 13:20 dsfr.ir/e6879

شناسایی 19 کانون تولید بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه امام
مرتضی قدیمی
فرودگاه امام خمینی

حدود 19 کانون تولید بو در مسیر #فرودگاه امام شناسایی شده اند که از این تعداد 12 مورد به مراجع قضایی معرفی شدند.

"مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران"

ناصر مهردادی در حاشیه بازدید از مسیر فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: با توجه به وجود گاز H2S که منشا انتشار بو در مسیر فرودگاه امام خمینی (ره) است واحدهای این منطقه بر اساس میزان انتشار بو به سه دسته A،B و C طبقه بندی شده اند. بر اساس این طبقه بندی واحدهایی که بیش ترین سهم را در میزان انتشار این گاز دارند در طبقه A، انتشار در حد متوسط در طبقه B و واحدهایی با کم ترین میزان انتشار این گاز در طبقه بندی C قرار می گیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: از پروژه های مدیریت پسماند آرادکوه، 2 واحد دامداری بزرگ، یک واحد کشتارگاه و همچنین از محل ورودی فاضلاب شرکت واوان و سیستم تصفیه فاضلاب فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بازدید بعمل آمد.

وی با اشاره به اینکه پروژه های مدیریت پسماند آراد کوه در طبقه بندی A با بیش ترین میزان انتشار بو قرار دارد، افزود: البته شرایط زیست محیطی این مرکز نسبت به سال های گذشته بسیار بهتر شده و در مجموع حرکت رو به جلویی داشته است.

مهردادی ادامه داد: 2 دامداری مورد بازدید نیز یکی در دسته A و دیگری در طبقه B قرار داشته اند و همچنین طی بازدید بعمل آمده از فاضلاب شهرک واوان نیز میزان انتشار بو در این منطقه بالا بوده و در طبقه A قرار دارد.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در رابطه با انتشار بو در این منطقه فاضلاب فرودگاه بین المللی امام خمینی بوده است، تصریح کرد: بر اساس نمونه گیری و آنالیزهای انجام شده از خروجی فاضلاب این فرودگاه خوشبختانه میزان گاز H2S موجود در آن پایین بوده در طبقه بندی C قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه به مجموعه اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در این خصوص اشاره کرد و گفت: تشکیل کمیته راهبردی جهت ساماندهی واحدهای آلاینده، تعیین شدت آلودگی واحدهای این منطقه با نمونه برداری از گاز H2S، اولویت بندی واحد های آلاینده و صدور 12 مورد اخطاریه جهت احداث سیستم تصفیه فاضلاب و ارتقای عملکرد زیست محیطی به واحد های آلاینده از جمله اقدامات انجام شده می باشد.

گفتنی است در این پایش مشترک مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون عمرانی استاری تهران، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مدیرعامل آب و فاضلاب تهران و مسئولین محلی بخصوص فرماندار ویژه شهرستان ری و مدیران شهرداری تهران در محدوده جنوب تهران حضور داشتند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « نیوآگهی » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1