4 اکتبر 2021 - 18:11

اعطای نشان جغرافیایی به 10 صنعت دستی ایران

23 نوامبر 2016 - 13:00 dsfr.ir/fr57h

اعطای نشان جغرافیایی به 10 صنعت دستی ایران
میثم رودکی - دنیای سفر
غرفه استان خراسان شمالی در نمایشگاه صنایع دستی تهران

برای نخستین بار در کشور، به صنایع دستی مناطق مختلف کشور نشان جغرافیایی داده شد.

در مراسمی نشان جغرافیایی ملی برای 9 رشته صنایع دستی از طریق دفتر مالکیت صنعتی به «جاجیم خلخال»، «گلیم نمین»، «ورنی مغان»، «آبگینه تهران»، «نازک کاری سنندج»، «گلیم هرسین»، «زیلو میبد»، «گلیم ارداق» و «گلیم سنه» اعطا شد و «منبت آباده» نیز از طریق سازمان بین المللی مالکیت صنعتی WIPO نشان جغرافیایی بین المللی دریافت کرد.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسم اعطای نشان جغرافیایی، با معرفی نشان جغرافیایی گفت: «موضوع اعطای نشان جغرافیایی با هدف مالکیت فکری رشته های مختلف صنایع دستی از یک سال پیش در این سازمان شروع شد. البته از سه سال پیش شعاری را در سازمان شروع کردیم مبنی بر اینکه هر شهر باید یک برند ملی و هر استان نیز باید یک برند بین المللی داشته باشد که نتیجه پیگیری این شعار تبدیل چهار شهر ایران به شهرهای جهانی صنایع دستی است.»

بهمن نامور مطلق با تاکید بر اینکه اگر به موضوع مالکیت فکری توجه نشود این احتمال وجود دارد که رشته های بومی صنایع دستی ما در کشورهای دیگر و به اسامی دیگر به ثبت برسند، خاطرنشان کرد: «موضوع اعطای نشان جغرافیایی به رشته های مختلف صنایع دستی را بر اساس نظریه اکوسیستمی و رابطه فضا و هویت مطرح و پیگیری کردیم.»

وی با ابراز خرسندی از اینکه صنایع دستی در ایران از اهمیت و اعتبار بین المللی برخوردار است، افزود: «به گونه ای که صنایع دستی در توسعه گردشگری و جذب گردشگر نیز نقش اساسی یافته و خوشبختانه هر گوشه ای از کشور و در هر استان و منطقه شاهد یک برند در صنایع دستی هستیم.» معاون صنایع دستی کشور با اشاره به ثبت جهانی چهار شهر صنایع دستی ایران یادآور شد: «با ثبت این چهار شهر ما از این حیث در دنیا در رتبه دوم قرار گرفته ایم.» نامورمطلق همچنین تصریح کرد: «ثبت رشته های مختلف صنایع دستی و اعطای نشان جغرافیایی به آنها پایان ماموریت ما نیست؛ بلکه موضوع دیگر بعد از ثبت، گفتمان سازی رشته های مختلف صنایع دستی در هر شهر و منطقه است.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که خود دانش آموخته جغرافیا است، در این مراسم بر نقش مهم جغرافیا در هویت بخشی تاکید کرد و گفت: «ایران کشوری پهناور با پراکندگی جغرافیایی است که این پراکندگی در حقیقت به هویت بخشی و اصالت فرهنگی در ایران انجامیده است و ضرورت دارد این عناصر هویتی در عرصه صنایع دستی و سرمایه های میراثی شناسایی شود.» زهرا احمدی پور افزود: «در بیشتر مناطق ایران روح زندگی در همین صنایع دستی و هنرهای سنتی است که باید این ویژگی ها به عنوان سرمایه های کشور حفظ شوند و از آنها حمایت های لازم صورت گیرد؛ کما اینکه این حمایت وظیفه ذاتی ما است.»

معاون رئیس جمهوری همچنین برگزاری این همایش و اعطای نشان جغرافیایی به رشته های مختلف صنایع دستی را عاملی دانست که می تواند به حفظ اصالت های فرهنگی در ایران کمک کند. وی خاطرنشان کرد: «یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه داشت، استفاده از ظرفیت رشته های مختلف صنایع دستی و اصالت های فرهنگی در تبیین الگوی سبک زندگی است. برهمین اساس باید این اصالت های فرهنگی حفظ و در تبیین الگوی سبک زندگی به کار گرفته شوند و اجازه ندهیم که چرخه تولید رشته های مختلف صنایع دستی کم فروغ شود یا از بین برود.» احمدی پور همچنین با یادآوری اینکه توجه به رشته های مختلف صنایع دستی می تواند به خروج از اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت کمک کند، تصریح کرد: «البته این مهم نیاز به بازاریابی و روزآمدی دارد و باید از این فرصت ها برای اشتغال زایی نسل های آینده کمک گرفت.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پایان بر ضرورت حمایت همه جانبه از هنرمندان صنایع دستی تاکید کرد. همچنین در پایان این مراسم، تفاهم نامه همکاری بین سازمان میراث فرهنگی و سازمان فنی و حرفه ای کشور با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور امضا شد. براساس این گزارش، نشان جغرافیایی برای حفظ مالکیت فکری رشته های بومی صنایع دستی در یک منطقه جغرافیایی خاص به هنرمندان صنایع دستی اهدا خواهد شد تا راه کپی برداری و سوء استفاده از این آثار را ببندد. همچنین نشان جغرافیایی نشانی است که مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می کند؛ مشروط بر اینکه کیفیت و مرغوبیت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1