28 نوامبر 2023 - 02:51
افزایش 1/8 برابری ظرفیت حمل مسافر

پیشرفت 35 درصدی پروژه 4 خطه قطار حومه ای تهران-کرج

16 دسامبر 2015 - 17:00 dsfr.ir/tn5wm

پیشرفت 35 درصدی پروژه 4 خطه قطار حومه ای تهران-کرج
فرهنگ نیوز
قطار حومه ای تهران کرج

مدیر پروژه خطوط ریلی قطار حومه ای با بیان اینکه در حال حاضر پروژه 4 خطه کردن راه آهن تهران-کرج از پیشرفت 35 درصدی برخوردار است، گفت: با افزودن خط سوم و چهارم در محور تهران-کرج ظرفیت مسیر 1/8 برابر افزایش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ مجتبی قمری نژاد درباره میزان پیشرفت پروژه چهار خطه کردن قطار تهران-کرج گفت: در حال حاضر در این مسیر حومه ای دو خط به طول 40 کیلومتر موجود است و پروژه ارتقای خطوط تا 4 خط نیز در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه تراک بندی ظرفیت همین دو خط موجود را تا دو برابر افزایش می دهد، ادامه داد: بر همین اساس با افزودن خط سوم و چهارم در محور تهران-کرج ظرفیت مسیر 1/8 برابر افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول در شرکت راه آهن با یادآوری اینکه چنانچه نقدینگی پروژه تهران-کرج به موقع تزریق شود این پروژه در زمان بندی 18 ماهه خود به بهره برداری خواهد رسید، افزود: این پروژه نیمه اول سال آینده باید به بهره برداری برسد که در صورت تزریق منابع این برنامه زمان بندی محقق می شود.

قمری نژاد گفت: مبلغ قرارداد برای این پروژه حدود 118 میلیارد تومان، مطالبات پیمانکاران در این پروژه 17/4 میلیارد تومان و اعتبار مورد نیاز برای تأمین ناوگان و علائم (برای بهره برداری اولیه) 290 میلیارد تومان است.

مدیر پروژه خطوط ریلی قطار حومه  ای یادآور شد: برای خدمات رسانی بیشتر به مسافران حومه ای تهران-کرج توسعه ایستگاه ها در این مسیر پیش بینی می شود و مطالعات ایستگاه های میانی و انشعاب های میانی برای این مسیر در حال انجام است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به همراه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محسن پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه آهن روز سه شنبه 17 آذرماه از پروژه 4 خطه کردن خطوط ریلی مسیر تهران-کرج بازدید کردند و در جریان میزان پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

در حال حاضر مسیر ریلی تهران-کرج دو خطه بوده و روزانه 6 رام قطار ریل باس در این مسیر حومه ای تهران-شهرقدس-کرج-هشتگرد-قزوین و بلعکس تردد می کنند که با اجرای پروژه های تراک بندی و ارتقای خطوط، ظرفیت جابه جایی مسافر افزایش می یابد که این مسئله می تواند از میزان حجم ترافیک جاده ای در مسیر تهران-کرج بکاهد.

1