9 ژوئن 2024 - 23:16

آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از ابتدای سال ۹۵

12 اکتبر 2015 - 11:30 dsfr.ir/dg6uj

آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از ابتدای سال ۹۵
basijpress.ir

نرخ های تکلیفی بلیت مانعی برای ارتقاء کیفیت خدمات اند و امکان ندارد که بتوانیم با نرخ های تکلیفی، کیفیت را افزایش دهیم.

"رئیس سازمان هواپیمایی کشوری"

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه شبکه مناسب توزیع بلیت برای آزادسازی نرخ ها توسط شرکت های هواپیمایی فراهم شده است، از آزادسازی نرخ های بلیت هواپیما تا پایان برنامه پنجم خبر داد.

علی عابدزاده  با اشاره به قانون برنامه پنجم مبنی بر الزام آزادسازی نرخ ها در سال سوم برنامه پنجم و به دنبال آن افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی توضیح داد: آزادسازی نرخ های خدمات حمل و نقل هوایی یکی از مؤلفه های توسعه این صنعت است؛ مجلس در این باره مطالعات دقیقی انجام داد و این موضوع در برنامه پنجم گنجانده شد.

وی ادامه داد: در این قانون بر متنوع سازی نرخ ها در سال اول برنامه و آزادسازی در سال سوم برنامه پنجم تأکید شده است.

هیچ راهی غیر از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما برای ارتقاء کیفیت نداریم

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: یکی از زیرساخت های توسعه صنعت، آزادسازی نرخ ها است که متأسفانه در طول 3 سال اول برنامه اقدامات مؤثری در این باره انجام نشد، اما در 2 سال اخیر دولت به متنوع سازی اقدام کرد و تا پایان برنامه پنجم  (اسفند 94) آزادسازی اجرایی می شود.

عابدزاده بیان کرد: این روندی است که سیستم حمل  و نقل هوایی دنیا هم طی کرده است و ما هم هیچ راهی نداریم غیر از این  که آزادسازی نرخ ها را اجرا کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آزادسازی نرخ های خدمات حمل و نقل هوایی زیرساخت های ویژه خود را می طلبد، گفت: البته آزادسازی به معنای افزایش قیمت و گران شدن نرخ بلیت نیست.

آماده سازی شبکه مناسب توزیع بلیت توسط شرکت های هواپیمایی

وی اظهار داشت: یکی از زیرساخت های اساسی آزاد سازی نرخ ها، شبکه مناسب توزیع بلیت است؛ در این راستا شرکت های هواپیمایی شبکه مناسب توزیع بلیت را نسبت به گذشته برای خود تهیه کرده اند و اغلب ایرلاین ها هم به این شبکه مجهز شده اند.

اعمال نرخ های متنوع در شبکه پروازی ایرلاین  ها الزامی است

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: موضوع دیگر قابل توجه در این باره، شکل نرخ گذاری است؛  شرکت های هواپیمایی باید توانایی لازم را در خود ایجاد کنند تا بتوانند نرخ های متنوع را در مسیرها و شبکه پروازی خود اعمال کنند.

 همکاری سازمان هواپیمایی با ایرلاین  ها برای اجرای دقیق آزادسازی نرخ  ها

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: با تحقق این دو هدف، مؤلفه آزادسازی نرخ  ها به بهترین نحو انجام خواهد شد؛  سازمان هواپیمایی کشوری به  عنوان حاکمیت صنعت تلاش می کند دسترسی ایرلاین ها به این دو مؤلفه صنعت، تسهیل شود.

 ارتقاء کیفیت خدمات با اجرای آزادسازی نرخ  ها در سایه رقابت

عابدزاده با تأکید بر اینکه قطعاً با آزادسازی نرخ ها قیمت ها متنوع خواهد شد، بیان کرد: با اجرای آزادسازی، درآمد شرکت ها قابل کنترل خواهد بود، مسافر حق انتخاب دارد و می تواند زمان و نرخ پرواز و خدمات دریافتی را تعیین کند.

وی گفت: مهم ترین مسأله  در آزادسازی  این است که هم زمان با اجرای این قانون، رقابت بین شرکت های هواپیمایی افزایش می یابد و در سایه رقابت است که کیفیت ارتقا می یابد، بنابراین آزادسازی نرخ ها به ارتقای خدمات می انجامد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری  به نرخ های تکلیفی بلیت به عنوان مانعی برای ارتقاء کیفیت خدمات اشاره کرد و گفت: گفت: امکان ندارد که بتوانیم با نرخ های تکلیفی، کیفیت ها را افزایش دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صنعت حمل و نقل هوایی صنعت گرانی است و توسعه آن بسیار هزینه بر است، افزود: خیلی کشورها توان پرداخت هزینه های سنگین این صنعت را ندارند.

 ماده 161 قانون برنامه پنجم درباره حمل و نقل عنوان کرده که دولت مکلف است، تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام کند و سپس از ابتدای سال سوم که سال 1392 است، ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی  کند که این مورد تکلیف دولت برای انجام ماده 161 بند ب است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1