9 ژوئن 2024 - 23:16
اختصاص ۴۷۰میلیارد تومان برای بهسازی سطوح پروازی

فقط یک فرودگاه در کشور سود ده است

12 اکتبر 2015 - 10:00 dsfr.ir/7i9mx

فقط یک فرودگاه در کشور سود ده است
شهرام شریفی
فرودگاه مهرآباد

درآمد فرودگاه ها با هزینه های سنگین آنها همخوانی ندارد.

"عضو هیأت مدیره شرکت فرودگاه های کشور"

سیداحمد مؤمنی رخ درباره تعرفه خدمات فرودگاهی و کاهش تخفیفات تعرفه ای بیان کرد: اگر بخواهیم طبق قانون برنامه پنجم  عمل کنیم باید از سال سوم برنامه ، نرخ های خدمات حمل و نقل هوایی و تعرفه ای آزاد می شد.

وی ادامه داد: البته آزاد شدن نرخ های تعرفه ای خدمات فرودگاهی  فقط با تصویب هیأت مدیره شرکت فرودگاه های کشور اجرا نمی شود بلکه باید این مسأله در دولت بررسی شده و چکش بخورد.

عضو هیأت مدیره شرکت فرودگاه  های کشور به زیان دهی اغلب فرودگاه های کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تنها فرودگاهی که درآمد و هزینه جاری آن (نه عمرانی)، برابری دارد فرودگاه مهرآباد است.

مؤمنی رخ گفت: فرودگاه مشهد با وجود حجم سنگین مسافر در سال 93 فقط 93 میلیارد تومان درآمد داشت در حالی که  هزینه جاری این فرودگاه در همان سال 100 میلیارد تومان بود  و این غیر از هزینه های عمرانی است.

وی بیان کرد: همچنین در فرودگاه شیراز به عنوان یک فرودگاه به روز و با این حجم سنگین مسافر، درآمد  سال 93 فرودگاه فقط 25 میلیارد تومان بود در حالی که همان سال 38 میلیارد تومان در فرودگاه شیراز هزینه شد؛  حتی در همین فرودگاه شیراز در حال حاضر فقط قرارداد توسعه ترمینال 110 میلیارد تومان است.

عضو هیأت مدیره شرکت فرودگاه  های کشور اظهار داشت: در فرودگاه بوشهر نیز درآمد سال 93 رقم 2 میلیارد تومان بود  اما 16 میلیارد تومان در این فرودگاه هزینه شده است.

وی با تأکید بر اینکه ایرلاین  ها باید در پرداخت بدهی های خود به شرکت فرودگاه های کشور متعهد باشند، اضافه کرد: با این حجم سنگین هزینه های فرودگاهی، درآمد-هزینه ای بودن شرکت فرودگاه های کشور و اعمال تخفیف در تعرفه های فرودگاهی، برخی از شرکت های هواپیمایی در پرداخت بدهی های خود به ما کم کاری می کنند.

*  بهسازی سطوح پروازی و توسعه ترمینال  ها با سرمایه گذاری 470 میلیارد تومانی

مؤمنی رخ بیان کرد: در فرودگاه مهرآباد، قرارداد امسال ما برای توسعه و بهسازی سطوح پروازی 64 میلیارد تومان است که در حال حاضر پیمانکار در باند 29 راست فرودگاه مهر آباد در حال فعالیت است.

عضو هیأت مدیره شرکت فرودگاه  های کشور اظهار داشت: در فرودگاه امام خمینی (ره) هم طبق قانون، موضوع بهسازی و توسعه به شرکت شهر فرودگاهی واگذار شده است؛ ما از درآمد فرودگاه امام برای همه فرودگاه های زیان ده خود هزینه کرده ایم که از امسال در قالب شهر فرودگاهی بوده است.

وی ادامه داد: در سال جاری 470 میلیارد تومان تعهد بهسازی برای سطوح پروازی و توسعه ترمینال ها در فرودگاه ها داریم که منفعت بهسازی این سطوح پروازی و توسعه ترمینال ها در نهایت به شرکت های هواپیمایی می رسد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1