22 ژوئن 2024 - 23:02

قیمت بلیط هواپیما به زودی آزاد می شود

10 اکتبر 2015 - 08:50 dsfr.ir/zz33c

قیمت بلیط هواپیما به زودی آزاد می شود
basijpress.ir
آیا افزایش قیمت رادیکالی بلیط هواپیما متوقف می شود؟

نرخ بلیط هواپیما، رادیکالی افزایش نمی یابد و سازمان هواپیمایی اجازه نمی دهد در این بخش اعمال انحصار روی دهد.

"رئیس سازمان هواپیمایی کشوری"

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از رتبه بندی شرکت های هواپیمایی داخلی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک قیمت ها آزاد می شود، البته این بدان معنا نیست که نرخ ها رادیکالی افزایش یابد و سازمان هواپیمایی اجازه نمی دهد در این بخش اعمال انحصار روی دهد.

علی عابدزاده اظهار کرد: پس از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، ایرلاین ها مجبورند برای آن که در فضای رقابتی موفق باشند کیفیت خدمات دهی را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: به این دلیل به سمتی حرکت می کنند تا به نحو بهتری سرویس دهی داشته باشند، اگر بتوانیم فضا را برای رقابت ایجاد کنیم فکر می کنم مسیر ارتقای خدمات دهی در حمل ونقل هوایی به سرعت طی می شود.

وی با بیان این که رقابت، مباحث مربوط به ارتقای کیفیت را به همراه دارد، افزود: بحث رتبه بندی ایرلاین ها در قالب طرح آزادسازی قیمت ها در دستور کار سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که قیمت ها به شکل گذشته همچنان به صورت تکلیفی است، گفت: در آینده نزدیک قیمت ها آزاد می شود، البته این بدان معنا نیست که نرخ ها رایکالی افزایش یابد.

عابدزاده با تأکید بر "نرخ بلیت مسیرهایی را آزاد می کنیم که رقابت در آن سخت تر است" افزود: سازمان هواپیمایی کشوری مراقب مسیرهای غیررقابتی است و اجازه نمی دهد که ــ ایرلاین ها ــ در آن اعمال انحصار کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تسنیم » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1