6 دسامبر 2023 - 22:47
مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی خبر داد

افزایش ۱۸ درصدی ورود گردشگران خارجی به مشهد در مردادماه

27 سپتامبر 2023 - 11:10 dsfr.ir/nh8s8

افزایش ۱۸ درصدی ورود گردشگران خارجی به مشهد در مردادماه
محسن بخشنده زحمتی
گردشگران خارجی در فرودگاه مشهد

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی از افزایش ۱۸ درصدی ورود گردشگران خارجی به مشهد در مرداد ماه امسال خبر داد.

به گزارش «دنیای سفر»، محمود امانی بنی در گفت و گو با ایسنا در خصوص میزان تغییرات پروازهای فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در مرداد ماه اظهار کرد: در مرداد ماه سال جاری ۵۰۵۰ پرواز در این فرودگاه نشست و برخاست داشته است.

وی با بیان اینکه در مردادماه امسال ۶۵۳ هزار و ۴۶۲ مسافر در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد جابه جا شده اند، افزود: همچنین در این ماه ۳۷۶۲ پرواز داخلی نشست و برخاست داشته و ۴۸۲ هزار و ۵۵۹ مسافر داخلی جابه جا شدند.

امانی بنی در بیان جزئیات تغییرات پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد یادآور شد: در مرداد ماه امسال ۱۲۸۸ پرواز خارجی در فرودگاه مشهد نشست و برخاست داشته که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزایش ۲۳ درصدی را نشان می دهد. همچنین ۱۷۰ هزار و ۹۰۳ مسافر خارجی در فرودگاه مشهد تردد داشتند که این تعداد حاکی از رشد ۱۸ درصدی نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته است.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بیشترین پرواز داخلی در مرداد ماه امسال مربوط به مسیر مشهد به تهران با ۸۷۹ پرواز و ۱۱۷ هزار و ۷۷۰ مسافر و بیشترین سهم پروازهای خارجی مربوط به مسیر مشهد به نجف با ۲۴۹ پرواز و ۳۱ هزار و ۵۹۰ مسافر بوده است.

1