مدرس بين المللی غذا:

جشنواره آش ايرانی غذای این کشور را به دنيا معرفی كرد

3 سپتامبر 2015 - 12:00 dsfr.ir/4k4c4

داور و مدرس بين المللی غذا گفت: جشنواره ملی آش ايران توانست غذای ايرانی را به دنيا معرفی كند.

فاطمه شیرازی داور دهمین جشنواره بین المللی آش ایرانی چهارشنبه شب در حاشیه داوری جشنواره آش افزود: طی 10 دور برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان انعكاس اخبار این جشنواره،  غذا و آش ایرانی به مردم دنیا معرفی شد.

وی با بیان اینكه همه كشورها آش های مخصوصی دارند، بیان كرد: آش ایرانی نسبت به آش های موجود در دنیا متنوع تر و مغذی تر است. طبخ سنتی آش ایرانی و مواد متنوع و مغذی آن وجه تمایز آش ایرانی با آش سایر مناطق دنیاست.

شیرازی ضمن ابراز خرسندی از تدبیر استان زنجان در برگزاری جشنواره آش ایرانی، تصریح كرد: برگزاری این جشنواره از سوی استان زنجان جای تقدیر دارد. وی پیشنهاد كرد: با توجه به اینكه جغوربغور غذای مغذی، سالم و سنتی زنجان است، باید جشنواره های متعددی در این زمینه برگزار كرد. جشنواره جغوربغور از سوی سایر مناطق كشور و دیگر كشورها نیز مورد استقبال خواهد بود.

شایان ذکر است؛ چغورپغور یا جغوربغور غذای محلی استان زنجان است. جغوربغور غذایی است که از دل و جگر و قلوه گوسفند به علاوه آب و روغن و افزودنی های دیگر تهیه می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1