سرپرست اداره کل میراث فرهنگی گلستان عنوان کرد:

کندی مرمت بناهای تاریخی به علت کمبود اعتبارات

22 ژانویه 2022 - 12:00 dsfr.ir/3575n

کندی مرمت بناهای تاریخی به علت کمبود اعتبارات
اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
خانه های تاریخی بافت تاریخی گمیشان

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری گلستان با اشاره به کندی مرمت بناها و آثار تاریخی استان به دلیل کمبود اعتبارات، گفت: متأسفانه اعتبارات موجود کفاف مرمت آثار تاریخی #گلستان را نمی دهد.

به گزارش «دنیای سفر» سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در خصوص آخرین وضعیت مرمت بناهای تاریخی استان، گفت: در سفر رئیس جمهور به گلستان برخی از اعتبارات در حوزه مرمت بناهای تاریخی در سطح استان مد نظر ما قرار می گیرد و امیدوارم با تخصیص اعتبارات بعد از سفر اجرایی شود، همچنین برخی از اعتبارات نیز در قالب ملی و استانی است.

رحمان فرمانی افزود: حجم بناهای تاریخی و فضاهای باستانی، محوطه ها و تپه های تاریخی و امثال آن در استان گلستان به حدی زیاد است که اعتبارات موجود کفاف مرمت آن را نمی دهد مگر آنکه مرمت اضطراری انجام شود.

وی به بافت 156 هکتاری گرگان و استرآباد و بافت های تاریخی گمیشان، زیارت، شاهکوه و دیگر بناهای تاریخی موجود در گلستان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به کمبود اعتبارات جز سرکشی، نگه داری و حفاظت کار زیادی نمی توان کرد مرمت این بافت ها و بناهای تاریخی با کندی مواجه می شود البته این مسئله دلیل نمی شود در این مسئله کوتاهی کنیم.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان تأکید کرد: برای افزایش سهم اعتباری استان گلستان در بخش مرمت بناها و بافت های تاریخی تلاش می کنیم و این مسئله را در سفر رئیس جمهور به گلستان مدنظر خواهیم داد تا مرمت و بازسازی بناها و بافت های تاریخی اولویت دار را در دستور کار قرار دهیم.

1