23 آوریل 2024 - 23:09
http://dsfr.ir/o5rirp

برچسب : گردشگری گلستان

کندی مرمت بناهای تاریخی به علت کمبود اعتبارات

کندی مرمت بناهای تاریخی به علت کمبود اعتبارات

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری گلستان با اشاره به کندی مرمت بناها و آثار تاریخی استان به...