12 آوریل 2024 - 14:55

دلخوری گردشگران چینی از رفتارهای یک سویه

6 فوریه 2020 - 15:00 dsfr.ir/6a3xh

دلخوری گردشگران چینی از رفتارهای یک سویه
chamedanmag.com
دیوار چین

رفتارهای یک سویه ناشی از ترس ویروس کرونا با گردشگران چینی در موزه و اماکن گردشگری موجب دلخوری چینی ها و راهنمایان آنها شده است.

ویروس کرونا برای گردشگری کشور چین یک معضل شد چه در بحث ورود گردشگر به این کشور و چه در حوزه خروج گردشگرانی که همیشه کشورها، خواهان جذب آنها بودند به خصوص در ایام جشن سال نوی چینی اما حالا دیگر همه از آنها می ترسند. حتی اگر از نزدیکی شهر ووهان چین هم رد نشده باشند بازهم هر گردشگر چینی در هر جایی به نظر عوام مردم حامل ویروس کروناست تا جایی که اکنون به خیلی از مردم چین برخورده و موجب ناراحتی آنها شده است. بسیاری از این افراد هشتگ «من ویروس نیستم» را برای نشان دادن اعتراض خود به مردم جهان ایجاد کرده اند.

در ایران نیز گاهی با گردشگرانی که تا همین چند وقت پیش برای جذب آنها عزمی جزم شده بود و برای سال نوی آنها برنامه ریزی ها صورت گرفته بود، برخوردهای فردی متعددی می شود. برخوردهایی که ناراحتی آنها و نارضایتی برخی از راهنمایان ایرانی آنها را در پی دارد.

در این زمینه احمد راستین یکی از راهنمایان گردشگری به خبرنگار مهر درباره رفتارهایی که با گردشگران چینی می شود، این طور توضیح می دهد: همراه با گردشگران چینی که مدتها قبل به ایران آمده اند به مراکز گردشگری و یا موزه ها می رویم اما با برخورد نامناسب مسئولان آن اماکن مواجه می شویم به عنوان مثال وقتی به موزه می رویم کارکنان موزه و راهنمایان نزدیک گردشگران نمی شوند و یا از ما می خواهند که مدت بازدید را کوتاه کنیم گاهی با وسواس به آنها نگاه های توهین آمیز می کنند انگار که هر کجا آنها می روند را باید ضدعفونی کنند چون حامل ویروس کشنده هستند.

بعضاً دیده شده که راهنمایان موزه ها از راه دور با ماسک و دستکش برای گروه چینی توضیح می دهند. این رفتارها بسیاری از گردشگران چینی را ناراحت می کند. آنها می گویند اگر ویروس داشتیم دولت ایران ویزای ورود به ما نمی داد. درست هم می گویند ما نباید آنها را با این رفتارها دلخور کرده و باعث شویم بار آخری باشد که به ایران می آیند.

او می گوید: در یکی از موزه ها کاغذ چسبانده و نوشته اند که گردشگران چینی باید با ماسک و دستکش وارد شوند. یک بار دیدم گروه دانش آموزی را بیرون موزه نگه داشتند تا بازدید چینی ها تمام شود شاید چینی ها متوجه زبان ما نشوند ولی حتماً می فهمند این رفتارها برای چیست.

یکی از کارکنان موزه های تهران به خبرنگار مهر می گوید: ما از چینی ها می ترسیم. آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا بیشتر می شود و این نگرانی هم در ما وجود دارد. به خصوص پس از آنکه گفته شد یک مورد مشکوک در ایران شناسایی شده است. ضمن اینکه ما هر چند روز شاهد حضور تور گردشگران چینی هستیم. فضای موزه ها بسته است و ما هم تا جایی که امکان دارد از آنها فاصله می گیریم. بسیاری از آنها در فرهنگ شأن است که آب دهان و بینی خود را درون سطل می ریزند ما تنفر از این رفتار را به آنها نشان می دهیم چون از ترس شیوع ویروس می ترسیم.

برخی از راهنمایان گردشگری یکی از دلخوری ها خود را هنگام ورود به موزه ها اعلام می کنند و می گویند که فضای بسته موزه ها موجب می شود تا راهنمایان و کارکنان موزه ها با گردشگران تور ما برخورد خوبی نداشته باشند. در این باره، شهربانو جهان آرایی مدیر موزه آبگینه به خبرنگار مهر توضیح می دهد: ما تمام تلاش خود را می کنیم تا موجب ناراحتی گردشگران چینی نشویم. ممکن است یک نفر چنین رفتاری داشته باشد اما نباید به حساب همه گذاشت.

به تازگی شایع شده بود که یکی دو نفر از افراد یگان حفاظت این موزه و کارمند آن مشکوک به بیماری شده که آنها را به بیمارستان انتقال داده اند. مدیر موزه آبگینه آن را تکذیب می کند و می گوید: کسی از کارکنان موزه دچار بیماری مشکوکی نشده است. تنها یک نفر به دلیل بیماری که همیشه با آن درگیر بود؛ چند روزی مرخصی گرفته است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1