17 آوریل 2024 - 12:34

تاسیس مراکز آموزش هتلداری در کشور

8 ژانویه 2020 - 15:00 dsfr.ir/m39tr

تاسیس مراکز آموزش هتلداری در کشور
raeigroup.ir
تاسیس مراکز آموزش هتلداری در کشور

در نشست مشترک وزیر گردشگری و رئیس سازمان فنی و حرفه ای با اشاره به تأسیس چند مراکز آموزش هتلداری در چهار نقطه کشور، در خصوص تدوین استانداردهای آموزش مهارت برای ارتقای صنعت گردشگری تاکید شد.

علی اوسط هاشمی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیرامون زمینه های همکاری دوجانبه با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و ظرفیت های ایران و توان اشتغالزایی و تولید ثروت و نقش مهارت در این مسیر دیدار و گفت و گو کردند.

در این نشست، علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن تأکید بر همکاری دو دستگاه گفت: در حوزه گردشگری، نیاز اساسی به آموزش های مهارتی و همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور داریم.

مونسان افزود: برای تأسیس چندین مراکز آموزش هتلداری به صورت منطقه ای در چهار نقطه کشور به همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیاز داریم.

وی گفت: در صورت ایجاد ظرفیت های مطلوب، ضرورت آموزش مهارت را در آئین نامه اعطای ستاره ها به هتل ها لحاظ خواهیم کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با تأکید بر نیاز جدی به دوره های آموزشی مجازی و ارتقای تألیفات در حوزه گردشگری گفت: منابع درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور روان و کاربردی هستند و باید در ترم های جدید گردشگری (بوم گردی) که نیاز به آموزش های مهارتی دارند، گنجانده شوند. می توان از فضاهای مازاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان هتل اسکول استفاده کرد.

همچنین علی اوسط هاشمی معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تشکیل کارگروه تخصصی گردشگری و هتلداری برای بازنگری و تدوین استانداردها و منابع آموزشی مشترک در راستای ارتقای صنعت گردشگری کشور را ضروری دانست.

هاشمی با تأکید بر ارتقای سطح مهارت مربیان در طرح کاربینی با تهیه پودمان آموزشی مشترک با میراث فرهنگی، گفت: از طریق تقویت «هتلینگ» مرکز تربیت مربی و مأمورسراهای استانی این سازمان می توان برای کارآموزی مربیان و استفاده از مراکز به عنوان مراکز آموزش هتلداری ( hotel school) فرضی استفاده کرد.

وی افزود: در صورت درخواست، پروانه تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای به هتل های ستاره دار و مراکز گردشگری از سوی این سازمان اعطا می شود.

هاشمی در ادامه گفت: از مدیران هتل ها و مراکز تفریحی به عنوان آزمونگر استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همچنین از فعالیت ۱۸ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در مشاغل مرتبط با گردشگری خبر داد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1