25 سپتامبر 2023 - 17:12

جشنواره نام آوران ماندگار کیش برگزار شد

16 نوامبر 2019 - 15:00 dsfr.ir/wj3hd

جشنواره نام آوران ماندگار کیش

نخستین جشنواره نام آوران ماندگار کیش با هدف ارتقاء کیفی گردشگری از طریق تعامل نخبگان علمی فرهنگی با کارآفرینان اقتصادی در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

در این جشنواره از ۱۰ شخصیت شاخص دانشگاهی و چهره هنری و فرهنگی و ۱۹ سرمایه گذار، فعال اقتصادی و مدیر گردشگری قدردانی و نشان مروارید به آنان اهدا شد.

کاپیتان خلیلی خلبان و چهره برجسته صنعت هوایی نیز بطور ویژه توسط شرفبافی مدیرعامل کیش ایر، مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور، مظفری مدیرعامل منطقه آزاد کیش و محمود اسعدی دبیر جشنواره تجلیل و قدردانی شد.

در این جشنواره از سه گروه سرمایه گذار، سازنده مراکز اقامتی و چهره های برجسته علمی و فرهنگی توامان تجلیل شد.

دکتر فتوحی رییس دانشگاه صنعتی شریف، دکتر بلخاری رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سیدمهدی شجاعی چهره ماندگار ادبیات، دکتر سهراب پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و مرتضی بانک مشاور رییس جمهور، مظفری مدیر عامل کیش، دکتر احمد روستا استاد بازاریابی و دکتر محمود اسعدی دبیر ستاد چهره های ماندگار، سخنرانان این جشنواره بودند.

جوایز این دوره شامل کاریکاتور منتخب، انتشار کتاب نفیس عکس برگزیدگان، اختصاص فضایی در کیش جهت نصب تندیس منتخبان و کارت ویژه کیشوندی بوده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1