15 ژوئن 2024 - 17:55

علت افت فروش هتل ها

7 اوت 2019 - 11:00 dsfr.ir/7l2zv

علت افت فروش هتل ها
enghelab.pih.ir
هتل های ایران

نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، به صورت میانگین کشوری حداقل ۵ درصد کاهش مسافر داشته اند.

جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور، در خصوص آمار استقبال مسافران تابستانی از هتل های سراسر کشور،  گفت: ما در هتل های ایران نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته به صورت میانگین کشوری حداقل ۵ درصد کاهش مسافر داشته ایم؛ البته این به معنای کاهش آمار مسافرت نیست.

از دلایل کاهش استقبال مسافران از هتل ها می توان به وضعیت اقتصادی مردم، افزایش فعالیت مراکز غیر رسمی، حضور و فعالیت نهاد های دولتی مثل آموزش و پرورش و افزایش چادرخوابی ها اشاره کرد.

به گفته رئیس جامعه هتلداران کشور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره کنترل فعالیت مراکز غیر رسمی در خصوص اسکان مسافران فقط حرف می زند و در عمل کاری نکرده است.

البته همه بدون توجه به مشکلات هتل ها، از این مراکز رسمی ارائه خدمات اسکان به مسافر ها توقع دارند. امروزه هزینه ها بیشتر شده و حتی هزینه های دولتی که عمدتا در قالب حامل های انرژی خودش را نشان می دهد، در برخی از هتل ها چند برابر شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « باشگاه خبرنگاران جوان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1