18 آوریل 2024 - 19:21

همایش کارآفرینی و توانمندسازی زنان خلاق و صنعتگر بانه برگزار شود

12 ژانویه 2019 - 10:00 dsfr.ir/wm9va

همایش کارآفرینی و توانمندسازی زنان خلاق

همایش کارآفرینی و توانمند سازی زنان خلاق و صنعتگر شهرستان بانه با حضور زنان خلاق و کارآفرین حوزه صنایع دستی در دانشگاه علمی کاربردی شهرستان بانه برگزار شد.

سعدالله رحیمی خواه رئیس اداره میراث فرهنگی بانه در این باره گفت: «همایش کارآفرینی و توانمند سازی زنان خلاق و صنعتگر شهرستان بانه در دانشگاه علمی کاربردی این شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بانه گفت: برای 70 نفر از زنان خلاق حاشیه نشین شهرستان بانه که قبلا در کلاس های صنایع دستی شرکت کرده بودند و آموزش هایی را در زمینه کاری خود دیده بودند همایشی برگزار شده است.

اغلب این زنان خلاق، کارآفرین هستند و با سرمایه گذاری های اندک ایجاد اشتغال نموده اند. در همایش کارآفرینی و توانمند سازی زنان خلاق و صنعتگر نمایشگاهی از آثار صنایع دستی این افراد نیز به نمایش گذاشته شدند.

شرکت و حضور در این همایش برای تمامی افرادی که در حوزه های مختلف صنایع دستی توانمند هستند آزاد بود. این همایش در روز چهارشنبه 19 دی ماه ساعت 15 لغایت 18 در دانشگاه علمی کاربردی شهرستان بانه برگزار شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1