28 فوریه 2024 - 20:16

مالیات برای مسافران «ونیز»

3 ژانویه 2019 - 10:00 dsfr.ir/zh1li

مالیات برای مسافران «ونیز»
daryatour.com
ونیز

مقام های ایتالیا برای بازدید از مرکز شهر تاریخی ونیز مالیات وضع می کنند تا از پس هزینه های بالای حفظ این مقصد روی آب، برآیند.

شهردار ونیز گفت که وضع مالیات، زمینه مدیریت بهتر شهر و پاکسازی آن را فراهم می کند و احترام بیشتری را برای ساکنان آن به ارمغان می آورد. شورای شهر ونیز مسوول وضع مالیات برای بازدید از این شهر و تعیین شیوه جمع آوری مالیات ها است.

براساس اعلام دفتر شهردار شهر ونیز، رقم مالیات از حدود ۲ تا ۱۰ یورو برای هر فرد متغیر است و دانشجویان، مسافرانی که برای کار یا تجارت به طور کوتاه مدت به این شهر سفر می کنند و ساکنان محلی، از پرداخت مالیات معاف هستند.

همچنین گردشگرانی که شبانه از ونیز دیدن می کنند، ملزم به پرداخت مالیات نیستند؛ زیرا در حال حاضر مالیات اندکی برای اقامت در شب پرداخت می کنند که به تناسب فصل بازدید، مکان اقامت و سن و سال گردشگران، متغیر است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1