سردرگمی هنرمندان برای یافتن بازار فروش

27 سپتامبر 2018 - 14:00 dsfr.ir/9f5m1

صنایع دستی

مدیرکل میراث فرهنگی البرز گفت: در حال حاضر بسیاری از هنرمندان صنایع دستی در یافتن بازار فروش تولیدات خود با مشکل مواجهند و همین باعث شده انگیزه آنها برای فعالیت کم شود.

حجت الاسلام فخرالدین صابری اظهار کرد: حوزه صنایع دستی ظرفیت های زیادی برای ایجاد بازار کار و کاهش آمار بیکاری در جامعه دارد. بدون شک با کارآفرینی در این حوزه می توان راه کارهای زیادی برای خروج از بن بست های اقتصادی از طریق درآمدزایی داخلی و ارزآوری با صادرات تولیدات صنایع دستی ارائه داد.

متأسفانه نداشتن اطلاعات کافی و عدم آگاهی از روش های نوین کارآفرینی باعث شده اغلب هنرمندان این حوزه در اتخاذ روش های مناسب کسب و کار موفق عمل نکنند. بدون شک مقوله بازاریابی برای فروش تولیدات به اندازه کارآفرینی، ایجاد اشتغال و تولید پایدار در این حوزه اهمیت دارد.

حجت الاسلام صابری با تأکید بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی برای هنرمندان صنایع دستی استان توضیح داد: بدون شک تحقق اهداف مذکور بدون آموزش و یادگیری امکان نخواهد داشت. با توجه به تخصیص اعتبار لازم در خصوص آموزش هنرمندان و فعالان حوزه صنایع دستی، امسال برنامه ریزی لازم برای تشکیل کلاس های آموزشی هنرمندان و صنعت گران استان در رشته های کارآفرینی و بازاریابی انجام شده است.

امیدواریم با تشکیل این دوره ها و انجام آموزش های لازم شاهد رشد بیش از پیش در حوزه تولید، کارآفرینی، بازاریابی و فروش صنایع دستی البرز باشیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1