23 ژوئن 2024 - 00:26

شرایط فروش ارز گردشگران و سرمایه گذاران خارجی به بانک ها

13 می 2018 - 08:30 dsfr.ir/c41z7

خرید و فروش ارز

در حالی بعد از اجرایی شدن سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، اتباع خارجی برای تبدیل ارز با مشکلاتی مواجه شده اند که بانک مرکزی دستورالعمل نحوه خرید ارز از این گروه را طبق شرایطی تعیین کرده است و بانک ها ملزم هستند بر اساس آن ارز اتباع خارجی را خریداری کنند.

حدود یک ماه از جریان تک نرخی شدن ارز و مجموعه سیاست های ارزی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار و در مجموع چرخش ارز در اقتصاد ایران گذشته است. در کنار تمامی مسائلی که در این مدت مطرح بود و گروه های مختلفی که برای تامین و یا فروش ارز خود با چالش هایی مواجه بودند، گردشگران و اتباع خارجی از جمله گروه هایی هستند که برای تبدیل ارز خود به دلیل قطع فعالیت صرافی ها در بازار با موانعی مواجه شدند. این در حالی است که تا پیش از این با توجه به اینکه صرافی ها در بازار ارز فعال بودند، خارجی ها نیز به راحتی با مراجعه به آنها می توانستند تبدیل ارز انجام داده و یا ریال مورد نظر خود را تهیه کنند، اما در این مدت از این کار منع شده و در این فضا برخی از فراهم نبودن سازوکار لازم برای خرید ارز خارجی ها در مواردی سوءاستفاده هایی نیز داشتند.

اما در سیاست بانک مرکزی با توجه به ممنوعیت فعالیت صرافی ها برای خرید و فروش ارز این جریان به سمت شبکه بانکی حرکت کرد. به گونه ای که بانک ها باید بر اساس نرخ های تعیین شده و تحت شرایطی نسبت به خرید ارز و همچنین فروش آن اقدام کنند.

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی بانک ها می توانند ارز گردشگران خارجی، رانندگان ترانزیت خارجی و همچنین سرمایه گذاران خارجی را با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، نمایندگی های سیاسی مقیم ایران و همچنین دفاتر نمایندگی بانک های خارجی با درخواست کتبی به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی خریداری و در چارچوب مقررات ارزی به فروش برسانند.

بانک ها روزانه نرخ ارز را بر اساس نرخ مرجع اعلامی بانک مرکزی و با دریافت کارمزد آن خریداری و می فروشند. در حال حاضر قیمت دلار حدود ۲۰ روزی است که در نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت باقی مانده و تغییری نکرده است. اما با این حال نرخ خرید آن از مشتری ۴۱۷۹ تومان و نرخ فروش همراه با کارمزد به ۴۲۲۱ تومان می رسد. همچنین پوند با نرخ مرجع ۵۶۸۷ تومان، حدود ۵۶۵۹ تومان خرید و همراه با کارمزد ۵۷۱۶ تومان فروخته می شود. یورو نیز با نرخ مرجع۵۰۱۶ تومان، ۴۹۹۱ تومان خرید و به اضافه کارمزد ۵۰۴۱ تومان فروش می رود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1