11 ژوئن 2024 - 14:10

قارچ کش ها یک عامل کاهش جمعیت زنبورها

3 ژانویه 2018 - 11:30 dsfr.ir/ro0vj

قارچ کش ها یک عامل کاهش جمعیت زنبورها
afracdn.com
کاهش جمعیت زنبورها

گروهی از محققان در پی مطالعه ای میدانی در امریکا متوجه شدند که استفاده از قارچ کش ها عامل اصلی کاهش جمعیت زنبورهای عسل نر در این کشور است.

یافته های این مطالعه زنگ خطری برای زنبورشناسان به شمار می آید زیرا قارچ کش ها اغلب برای از بین بردن انواع کپک ها به کار می روند و نه حشرات؛ اما به نظر می رسد یک عامل اصلی آسیب به زنبورها باشند.

این موضوع که قارچ کش ها چطور زنبورها را می کشند، هنوز در دست بررسی است اما احتمال دارد دلیل آن آسیب پذیرشدن زنبورها در برابر انگل نوزما یا افزایش مسمومیت سایر آفت کش ها و حشره کش ها باشد.

کاهش شدید جمعیت زنبورها و دیگر گرده افشانان از این جهت نگران کننده است که آنها مسئول باروری 75 درصد کل فراورده های غذایی هستند و نیمی از گرده افشانی توسط گونه های وحشی صورت می گیرد.

آفت کش ها، تخریب زیستگاه، بیماری و تغییرات اقلیم همه موجب کاهش جمعیت زنبورهای عسل شده است؛ اما تحقیقات معدودی برای پاسخگویی به این سوال انجام شده که کدام عامل بیشترین تاثیر را در این امر دارد.

مطالعه جدید دانشمندان آمریکایی چندین دانشگاه که در نشریه ای تخصصی در مورد زنبورهای عسل / Proceedings of the Royal Society B منتشر شده است با روش های آماری یادگیری ماشینی، 24 عامل مختلف را برای کاهش 4 نوع زنبور عسل نر در 284 منطقه در 40 ایالت آمریکا تحلیل و بررسی کرده است. این عوامل شامل نوع محل سکونت و تخریب، جمعیت انسانی، عرض جغرافیایی و ارتفاع است.

اسکات مک آرت/ Scott McArt از دانشگاه کورنل/Cornell University آمریکا و محقق سرپرست این تحقیق می گوید: در این تحقیق، موثرترین عامل برای شیوع بیماری انگلی نوزما و همچنین کاهش شدید گونه های زنبور عسل، قارچ کش ها بودند. کلروتالونیل، قارچ کشی که بیش از بقیه در آمریکا استفاده می شود، موثرترین عامل نوزما بود و مجموع میزان استفاده از قارچ کش ها به عنوان مهم ترین دلیل پیش بینی از بین رفتن زنبورهای عسل نر به دست آمد.

این یافته بسیار باعث تعجب است، زیرا از نقش قارچ کش ها به شدت غفلت شده است. تاکنون مطالعات آزمایشگاهی معدودی نشان داده اند که قارچ کش ها با کشتن میکروب های مفید داخلی می توانند تاثیرهای بدتری از نوزما بر زنبورها داشته باشند و ما در این مطالعه همین یافته را در سطحی بزرگ تر نشان دادیم.

مک آرت تاکید کرد: باید مطالعات بیشتری روی تاثیر قارچ کش ها در کاهش جمعیت زنبورها صورت بگیرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1