25 فوریه 2024 - 04:06

ضرب الاجل یک هفته ای برای شکارچیان غیرمجاز در فریدونکنار

24 دسامبر 2017 - 14:30 dsfr.ir/ae2no

ضرب الاجل یک هفته ای برای شکارچیان غیرمجاز در فریدونکنار
poolnews.ir
تالاب فریدونکنار

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت که برای جمع شدن بساط شکار غیرمجاز پرندگان زمستان گذران در فریدونکنار طبق مصوبه شورای تامین مازندران ضرب الاجل یک هفته ای تعیین شد.

سرهنگ جمشید محبت خانی گفت: در نشست هماهنگی برای اجرای تصمیم شورای تامین با دستگاه های مرتبط، آنها مکلف به اجرای این تصمیم شدند و با دستگاه های کم کار نیز طبق قانون برخورد می شود.

مسوولان شهری نشست توجیهی را با شکارچیان غیرمجاز برای جمع آوری ابزار غیر قانونی شکار از جمله 'دام هوایی'، 'کرس' و 'گذر' خواهند داشت.
اگر شکارچیان متخلف در مدت تعیین شده ابزار صید و شکار غیر قانونی را جمع آوری نکنند، طبق قانون، دستگاه قضایی با آنها برخورد می کند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: شکارچیان غیرمجازی که از ابراز غیرقانونی برای شکار پرندگان زمستان گذران استفاده می کنند شناسایی شدند و اخطار لازم برای جمع شدن این ابزار به متخلفان داده شده است.

حدود 40 شکارچی غیرمجاز در منطقه فریدونکنار که ابزار غیر قانونی شکار مانند دام هوایی و غیره دارند شناسایی شدند. اگر این افراد تا کمتر از یک هفته دیگر نسبت به جمع آوری این ابزار اقدام نکنند، دستگاه قضایی با این متخلفان برخورد خواهد کرد.

سرهنگ محبت خانی گفت که معیشت از راه شکار برای متخلفان در فریدونکنار بهانه ای برای سودجویی شده است. تعداد انگشت شماری از متخلفان در فریدونکنار معیشت را بهانه ای برای سودجویی کردند که این مورد تایید نبوده و با این افراد طبق قانون برخورد خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت که به دلیل خشکسالی در تالاب های سایر استان های کشور، مهاجرت پرندگان زمستان گذران به تالاب و آببندان های مازندران افزایش داشته است.

متناسب با رشد مهاجرت پرندگان زمستان گذران در مازندران به خصوص فریدونکنار کشتار پرندگان با روش های غیر قانونی افزایش یافته که باید جلوی این کار گرفته شود.

وی اضافه کرد: براساس تصمیم شورای تامین بازار فعلی فروش پرندگان نیز با کمک شهرداری فریدونکنار باید تغییر مکان یابد. شهرداری با تغییر مکان فعلی بازار فروش پرندگان، دامپزشکی شهرستان نیز بر سلامت پرندگانی که به بازار ارایه می شود نیز نظارت داشته باشد.

وی اضافه کرد : طبق برنامه کوتاه مدت حداقل 2 ساله بازار فروش پرندگان نیز در فریدونکنار جمع آوری و با متخلفان نیز برخورد خواهد شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1