6 اکتبر 2021 - 18:55
http://dsfr.ir/qepn44

برچسب : پمپئی

کشف یک مومیایی در «پمپئی»

کشف یک مومیایی در «پمپئی»

سرویس #میراث فرهنگی دنیای سفر: #مومیایی یک مرد که در وضعیت مطلوبی قرار دارد در مقبره ای واقع در شهر تاریخی #...