6 دسامبر 2023 - 05:49
http://dsfr.ir/fm9pfj

برچسب : هگمتانه

ارسال پرونده ثبت جهانی همدان و هگمتانه به یونسکو در سال ۱۴۰۱

ارسال پرونده ثبت جهانی همدان و هگمتانه به یونسکو در سال ۱۴۰۱

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، #گردشگری و صنایع دستی از ارسال پرونده منظر شهری تاریخی #همدان و هگمتانه در سال...