13 ژوئیه 2024 - 02:59
http://dsfr.ir/owdaea

برچسب : حامد نیاسری

اعطای اولین گواهینامه راهنمایان گردشگری ویژه ناشنوایان

اعطای اولین گواهینامه راهنمایان گردشگری ویژه ناشنوایان

ناشنوای فعال #گردشگری اولین گواهینامه ویژه ناشنوایان را در رشته راهنمایان #ایرانگردی و #جهانگردی در مراسمی از...