انتقاد تورگردانان از خدمات گردشگری

هتلداری ایران در رخوت به سر می برد

20 ژوئیه 2015 - 16:50 dsfr.ir/ct6vt

با آنکه ورود گردشگران خارجی به ایران در حال افزایش است، اما هتلداری در رخوت به سر می برد و در کمیت، کیفیت و قیمت خدمات این بخش تغییری مشاهده نمی شود.

یک تورگردان با بیان این مطلب و با انتقاد از خدمات گران گردشگری در ایران گفت: اگر اوضاع گردشگری ورودی و مشخصا بخش خدمات آن تغییر نکند باید به فکر تعویض شغل باشیم. افشین عزیزی افزود: درست است که ورود گردشگران خارجی افزایش یافته، اما نه تنها حمایت و کمکی از سوی سازمان متولی نمی شود، بلکه در این بحبوحه گرانی قرار است نرخ ورودیه موزه ها هم افزایش یابد.

به گفته او، هتلداری ایران در رخوت به سر می برد و در شرایطی که یک شرکت هواپیمایی ترک روی خط هوایی ایران سرمایه گذاری کرده و به بیش از 5 نقطه در کشور ما پرواز گذاشته است، ما حاضر نیستیم برای مسافرانی که از این طریق به ایران می آیند، هتل بسازیم تا این سرمایه ها را در داخل کشور حفظ کنیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1