10 ژوئن 2024 - 04:48

یونسکو از ایران تقدیر کرد

30 نوامبر 2016 - 16:00 dsfr.ir/oy7gs

یونسکو از ایران تقدیر کرد
globovision.com
اجلاس یونسکو

یونسكو اقدامات پاسدارانه ایران برای «نقالی» و «لنج سازی» را تأیید و از آن تقدیر کرد.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در یازدهمین جلسه كمیته بین الدول حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس که از هشتم آذرماه تا ١٢ آذر در «آدیس آبابا» در اتیوپی در حال برگزاری است، در روز دوم اجلاس، گزارش كشورهای عضو در خصوص وضعیت فعلی عناصر ثبت شده در فهرست نیازمند پاسداری فوری مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بخش دو گزارش دوره ای پرونده هاى نقالی و لنج سازی از ایران ارزیابی شد.

فرهاد نظری ادامه داد: این دو عنصر در سال ٢٠١١ در فهرست نیازمند پاسداری فوری یونسكو به ثبت رسیده بود و كمیته با بررسی این دو گزارش تصمیم خود را اعلام و از ایران به خاطر اجرای موفق اقدامات پاسدارانه و ارائه گزارش به موقع تشكر كرد.

به گفته نظری، در ادامه اجلاس امروز میراث ناملموس یونسکو، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی و رئیس هیأت اعزامی از ایران گزارشی در خصوص نحوه تدوین گزارش دوره ای، فرصت ها و چالش های منتج از. ثبت این دو عنصر در فهرست نیازمند فوری و نیز اجرای اقدامات پاسدارانه ارائه داد كه مورد استقبال اعضای كمیته و سایر كشورهای عضو كنوانسیون و یونسكو قرار گرفت.

نظری همچنین توضیح داد: در نخستین روز اجلاس گزیده ای از تصمیات جلسه دهم این كمیته، گزارش ریاست كمیته بین الدول درباره فعالیت های این كمیته، گزارش سازمان های مردم نهاد، گزارش دبیرخانه درباره فعالیت هایش، اعطای كمك های مالی داوطلبانه به برنامه های میراث ناملموس، ارائه توضیحات در خصوص روند تصمیم گیری در خصوص ثبت، انتخاب یا تأیید پرونده های ارسالی، پیشنهادات و درخواست ها، همچنین گزارش كشورهای عضو و... نیز ارزیابی و گزارش دوره ای كشورها درخصوص اجرای كنوانسیون ٢٠٠٣ و وضعیت فعلی عناصر در فهرست معرف ارائه و بررسی شد.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: در جلسات بعدی اجلاس، دو پرونده چند كشوری نوروز با مشاركت ١٢ كشور و فرهنگ پخت نان های نازك از قبیل لواش و یوفكا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1