معاون گردشگری تهران خبر داد

ساماندهی فعالیت های مجازی گردشگری با هماهنگی فتا

15 نوامبر 2016 - 14:30 dsfr.ir/5344r

ساماندهی فعالیت های مجازی گردشگری با هماهنگی فتا
jpcsolutions.com
پیام رسانی؛ بزرگ ترین برنده صحنه تکنولوژی در پنج سال اخیر

معاون گردشگری استان تهران از هماهنگی با پلیس فتا و سازمان توسعه تجارت برای ساماندهی فعالیت های گردشگری در فضای مجازی خبر داد.

علی رفیعی تاکید کرد: طبق هماهنگی با پلیس فتا، از فعالیت افراد و شرکت هایی که در فضای مجازی حضور غیرمجاز دارند، جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون فنی صدور گواهینامه فعالیت گردشگری در فضای مجازی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، اظهار کرد: طبق تایید این کمیسیون که با حضور دستگاه های دخیل از جمله پلیس فتا، سازمان توصعه تجارت و نمایندگان صنوف وابسته به گردشگری تشکیل جلسه می دهد، افراد حقوقی، شرکت ها و دفاتر خدمات مسافرتی می توانند برای فعالیت در فضای مجازی و راه اندازی وب سایت، گواهینامه دریافت کنند.

معاون گردشگری استان تهران افزود: افراد حقیقی نیز می توانند با احراز شرایط، این گواهینامه را دریافت کنند و در حوزه های تبلیغات، بازاریابی، عرضه و فروش خدمات گردشگری در فضای مجازی فعالیت داشته باشند.

رفیعی اظهار کرد: درحال حاضر بسیاری از افراد بدون دریافت این گواهینامه و بدون ساماندهی، در فضای مجازی فعالیت دارند، یک سری هم تمایل داشتند قانونی این کار را انجام دهند. اکنون با صدور این مجوز برای ساماندهی شرایط موجود اقداماتی را آغاز کرده ایم و آمادگی داریم تقاضاهای مرتبط با این حوزه را بررسی کنیم و مجوز قانونی بدهیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1