نامور مطلق با مهر مطرح کرد؛

بیمه هنرمندان صنایع دستی در انتظار اعتبار

10 نوامبر 2016 - 10:30 dsfr.ir/ot827

بیمه هنرمندان صنایع دستی در انتظار اعتبار
علیرضا وثیق انصاری
بیمه، یکی از دغدغه های جدی هنرمندان صنایع دستی است.

به سازمان مدیریت مراجعه کرده ایم تا بتوانیم اعتباری برای تامین اجتماعی بگیریم و هنرمندان صنایع دستی را بیمه کنیم.

"معاون صنایع دستی کشور"

به گزارش خبرنگار مهر، بیمه، یکی از دغدغه های جدی هنرمندان صنایع دستی و کمترین امکانی است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می تواند در اختیار هنرمندان این حوزه قرار دهد.

بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی سازمان میراث و گردشگری، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت بیمه هنرمندان پرداخت و گفت: مشکل بیمه در دو چیز است؛ یکی ضعف قانون گذاری و دیگری نبود اعتبارات لازم. به هر حال، قرار است بار دیگر همکاران ما به سازمان تامین اجتماعی بروند و پیگیر مساله شوند.

معاون صنایع دستی کشور از تعامل با سازمان مدیریت خبر داد و افزود: ما دل مان نمی خواهد بیمه هیچ هنرمندی قطع شود اما به هر حال کسانی که مستحق بیمه نبوده اند به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و خود را هنرمند و قالی باف معرفی کرده اند. ما این افراد را حدف کرده ایم. همچنین به سازمان مدیریت مراجعه کرده ایم تا بتوانیم اعتباری برای تامین اجتماعی داشته باشیم تا افراد بیشتری بیمه شوند.

نامورمطلق با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی در بخش صنایع دستی، نیازمند بودجه و تامین اعتبارات بیشتر است، می گوید: ما نامه نگاری های لازم را انجام داده ایم. هنرمندان و انجمن های صنفی هم از قطع بیمه افراد جدید اعلام نگرانی کرده اند؛ رئیس جمهور نیز خواستار فعال کردن بخش صنایع دستی و اشتغال زایی در این زمینه است اما توجه به این موارد نیازمند اعتبارات بیشتر است.

معاون صنایع دستی کشور بیان کرد: حداقل امکانی که ما می توانیم در اختیار هنرمندان صنایع دستی بگذاریم، بیمه است. امیدوارم سازمان ها و نهادهای مرتبط، حتی شخص رئیس جمهور و نمایندگان مجلس به اهمیت این موضوع پی ببرند و بودجه و اعتبارات بیشتری را برای این منظور، به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهند.

1