معاون صنایع دستی مطرح کرد

دولت از صنایع دستی حمایت کند

29 اکتبر 2016 - 11:00 dsfr.ir/b51y6

دولت از صنایع دستی حمایت کند
میثم رودکی / دنیای سفر
جشنواره سفره ایرانی فرهنگ گردشگری - مشهد

بخش خصوصی باید بیشتر وارد حوزه صادرات شود که با افزایش مشوق های صادراتی، رفع مشکلات صادرات و پیگیری بازارهای پایدار از سوی بخش خصوصی جهش بزرگی در حوزه صادرات صنایع دستی رخ می دهد.

"معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور"

به گزارش میراث آریا، بهمن نامورمطلق با اشاره به اهمیت توسعه صادرات و تشویق صادرکنندگان در این حوزه افزود: «در حال حاضر می دانیم که صادرات صنایع دستی در حال رشد مجدد بوده و تثبیت می شود و حوزه صنایع دستی به عنوان یکی از پایگاه های ثابت صادرات غیرنفتی در حال جا افتادن است.»

وی در ادامه با تاکید بر لزوم هم افزایی برای توسعه صادرات و افزایش مراکز فروش صنایع دستی در دنیا افزود: «در 6 ماه اول، رشد دورقمی بیش از 10 درصد داشتیم که امیدواریم بتوانیم این رشد را حفظ کنیم تا صادرکنندگانی که در حال حاضر انجمن مستقلی نیز دارند و به عنوان صادرکنندگان برتر شناخته می شوند، بتوانند به صادرات صنایع دستی کشور بیش از پیش کمک کنند. به ویژه اینکه خوشبختانه نقاط فروش صنایع دستی ما در دنیا در حال رشد است و اخیرا نیز یک مرکز بزرگ فروش صنایع دستی در کشور هلند افتتاح کردیم.» نامورمطلق ادامه داد: «امیدواریم این مراکز فروش و صادرات صنایع دستی را با همکاری بخش خصوصی بیشتر کنیم و به رونق آن بیفزاییم. وضعیت ما با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، اما وضعیت فعلی نیز نسبت به سه سال گذشته که در این حوزه آغاز به فعالیت کردیم، بسیار امیدوارکننده است.»

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: «معتقدیم اگر از صنایع دستی و صادراتش حمایت بیشتری شود و برخی مشکلات در این حوزه مانند حمل و نقل، بسته بندی و ترانزیت کالا و مبادلات ارزی حل شود می توان صادرات را به آن وضعیت مطلوب پایان برنامه ششم که یک میلیارد دلار است، رساند.»

نامورمطلق با تاکید بر اهمیت حمایت دولت از حوزه صنایع دستی برای رشد و شکوفایی آن گفت: «باید یادآوری کنیم که اگر دولت به همان اندازه که از سایر بخش ها حمایت می کند از ما نیز حمایت کند، ما به صادرات بیشتری در زمینه صنایع دستی خواهیم رسید.» وی با بیان این مطلب که همه شرایط برای یک جهش بزرگ در حوزه صنایع دستی فراهم است، اظهار کرد: «به شرط اینکه مشوق های صادراتی داده شود، مشکلات صادرات مرتفع شود و صادرکنندگان ما به دنبال بازارهای پایدار در جهان بروند و بازارها را موقت نبینند جهش بزرگی در حوزه صنایع دستی در حال رخ دادن است.»

معاون صنایع دستی ابراز امیدواری کرد: «امیدواریم درگفت وگوهای اقتصادی کلان همیشه سهمی برای صنایع دستی دیده شود تا اگر سایر کشورها می خواهند تولیدات خود را به ایران صادر کنند، بازار خود را نیز به روی ما باز کنند. امروزه بزرگ ترین مبادله، مبادله بازار است و بزرگ ترین سرمایه ها در دنیای امروز خود بازارها هستند. ما باید سرمایه مان را با یک مبادله مثبت برای کشورمان افزایش داده و به این شکل در اقتصاد جهانی تعامل داشته باشیم.»

نامورمطلق در ادامه تصریح کرد: «برنامه های مهمی در حوزه صنایع دستی داریم. اکنون بازارها رصد می شود که با رصد بازارهای جهانی تغییراتی هم در این حوزه صورت می گیرد و از آن جمله می توان به جابه جایی بازارهای هدف اشاره کرد؛ به ویژه پس از برجام که کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس به شدت در زمینه واردات صنایع دستی از ایران فعال شده اند.»

وی با بیان این مطلب که باید دیدی همه جانبه در زمینه توسعه صادرات داشت و به موقعیت های مختلف هم توجه کنیم، گفت: «علاوه بر صادرات به کشورهای اروپایی به صادرات در منطقه هم فکر می کنیم. یکی از این کشورها عراق است که به زودی قرار است یک جلسه با صادرکننده های صنایع دستی به عراق پس از داعش داشته باشیم تا دوباره بتوانیم صادراتمان به این کشور را به روزهای پیش از داعش بازگردانیم.» وی یادآور شد: «می دانیم کشورهای دیگر نیز برای صادرات به عراق در حال برنامه ریزی هستند و در این راستا ما نیز به عنوان یکی از این کشورها با توجه به اشتراکات فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی باید بتوانیم بزرگ ترین صادرکننده به عراق باشیم.»

1