21 ژوئن 2024 - 02:08

توسعه نیافتگی گردشگری دریایی ریشه در افکار ما دارد

5 اکتبر 2016 - 09:30 dsfr.ir/v95ua

گردشگری دریایی در سواحل مازندران

عامل اصلی توسعه نیافتگی گردشگری دریایی در افکار ما نهفته است.

"نماینده گردشگری ایران در عمان"

نماینده گردشگری ایران در عمان اظهار داشت: متاسفانه تابویی ایجاد شده که گردشگری دریایی منافی شئونات اسلامی است و دریا و تفریحات آن با فرهنگ ما سازگار نیست.

عبدالحسین خدری با بیان اینکه در جهان نزدیک به 130 رشته در زمینه گردشگری دریایی وجود دارد، گفت: از این تعداد تنها یک یا دو مورد با فرهنگ ما همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه مشکل دیگری که مانع پیشرفت گردشگری دریایی است، محدودیت های اعمال شده در سواحل است، گفت: امکان دسترسی راحت مردم به سواحل وجود ندارد و سواحل کشور متاثر از جنگ و نگاه امنیتی، محدود شده اند، به طوری که بخش هایی از سواحل اختصاصی و بخش هایی نیز امنیتی شده است.
 
نماینده گردشگری ایران در عمان با بیان اینکه هنوز زیرساخت های توسعه گردشگری دریایی در کشور به طور کامل فراهم نشده است گفت: با توجه به ظرفیت های ویژه ایران در بحث دریا و سواحل، برای توسعه گردشگری دریایی باید به سرعت نسبت به تامین زیرساخت ها اقدام شود. خدری ادامه داد: نباید برای بخش خصوصی در استفاده از شناورها محدودیت ایجاد کرد بلکه باید همه انواع شناورها مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته خدری، توسعه گردشگری دریایی علاوه بر تاثیرات قابل توجه بر اقتصاد، کارکردهایی از جمله توزیع ثروت در استان های ساحلی نیز خواهد داشت.

او با اشاره به اهمیت دریا از گذشته تاکنون، گفت: ایرانیان باستان از گذشته به ارزش آب به عنوان ماده ای ارزشمند آگاهی داشتند، و توجه به دریا و دریانوردی از گذشته مورد توجه بوده است، ضمن اینکه در فرهنگ و احادیث ما تاکید شده که نگاه کردن به آب باعث آرامش می شود اما بااین وجود هنوز در کشور ما فرهنگ گردشگری دریایی ایجاد نشده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « مارین تایمز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1