24 فوریه 2024 - 23:45

هتل های پرستاره با فاضلاب های بی ستاره

4 ژوئیه 2015 - 09:30 dsfr.ir/sg4ly

هتل های پرستاره با فاضلاب های بی ستاره
هتل آزادی تهران

انحراف فاضلاب دو هتل بزرگ پایتخت سبب بوی بد و آزار ساکنان و آسیب باغات محله اسلام آباد منطقه 2 شده است.

در هفته ای که اخبار محدودی در صنعت هتل کشورمان شنیده شد، مهم ترین خبر هفته به انحراف مسیر فاضلاب دو هتل بزرگ تهران اختصاص یافت که موجب ناراحتی ساکنان و آسیب باغات محله اسلام آباد منطقه 2 شده است.

در این باره، احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران طی بازدیدی که از منطقه مذکور داشت گفت: بوی بدی که به مشام می رسد حاصل انحراف لوله فاضلاب آتی ساز و هتل های اوین و آزادی تهران است که به رودخانه ونک می ریزد و سبب آلودگی و آزار ساکنان محله شده است.

وی درباره راه حل این مشکل گفت: برای حل این معضل دو راه حل وجود دارد. یکی راهکار کوتاه مدت است که تصفیه‌ خانه‌ ای کوچک ایجاد شود همانطور که اکنون در حال انجام است و دیگر آنکه این فاضلاب ها به فاضلاب شهری متصل شود که این امر مستلزم همکاری شرکت فاضلاب شهری است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « بازار هتل » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1