معاون عمرانی استاندار همدان:

گردشگری همدان به جایگاه واقعی خود نرسیده است

30 ژوئن 2015 - 10:30 dsfr.ir/sw56q

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه گردشگری استان همدان به توان لازم دست نیافته است، اظهار داشت: گردشگری استان همدان به ساختار واقعی خود نرسیده است.

محمودرضا عراقی با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی یکی از موارد درآمدزا گردشگری است، عنوان کرد: باید از حداکثر ظرفیت گردشگری استان به ویژه بخش خصوصی استفاده شود. بررسی عملکرد و نقاط ضعف و قوت گذشته و برنامه های اجرا شده می تواند در اجرای برنامه های آینده تاثیرگذار باشد.

عراقی گفت: هدف اصلی گردشگری ایجاد ثروت و اشتغال است، کارگروه گردشگری برای این تشکیل شده که روز به روز به هدف اصلی گردشگری نزدیک شویم. وظیفه کارگروه گردشگری بررسی ایده و نظرات جمعی است.

وی در ادامه سخنانش تاکید کرد: بحث گردشگری یک بحث گسترده بوده و قرار نیست که برنامه هایی که اجرا می شود برای میراث فرهنگی باشد بلکه ملاک عمل، ارتقای همدان است. تمام دستگاه های اجرایی و متولی گردشگری باید در رابطه به ارتقا گردشگری استان ایده و نظر بدهند تا در کارگروه گردشگری مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. هم سو بودن فعالیت ها و برنامه ها و از سویی مثبت بودن جلسات موجب می شود که در مسیر درست قرار بگیریم وگرنه دچار سردرگمی می شویم.

وی با بیان اینکه تمام ایده ها و نظرات در کارگروه گردشگری استان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، بیان کرد: برگزاری جشنواره ها باید متناسب با هدف گردشگری یعنی تولید ثروت و ایجاد اشتغال باشد. اعتماد به بخش خصوصی یکی دیگر از اولویت های گردشگری است، مردم به تبلیغات اهمیت زیادی می دهند و بخش خصوصی نیز باید در این حیطه وارد شود.

مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر نیز در این جلسه با اشاره به اینکه جشنواره های استان همدان سال گذشته به هدف خود نرسید، بیان داشت: استفاده از تبلیغات برون استانی می تواند در جذب گردشگر موفق باشد.

حمیدرضا یاری گفت: در راستای آشنایی تور گردانان با همدان 80 نفر از تور گردانان آژانس مارکوپولو در روز 11 تیر ماه به همدان سفر می کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1