17 آوریل 2024 - 06:01
یک کارشناس گردشگری گفت:

هتلداران همواره با افزایش نرخ بازار مواجه می شوند

8 مارس 2016 - 15:30 dsfr.ir/b19pd

هتلداران همواره با افزایش نرخ بازار مواجه می شوند
worldinternships.ir
نمایی از پذیرش یک هتل

هتلداری در بحث گردشگری، زنجیره ای از کل است، به طوری که اگر هتل مناسب در کشور نباشد نمی توان شاهد جذب مسافر بود.

به گزارش هنرنیوز؛ در "رواق تماشا" امیرعدنان سپهری با اشاره به این که سرمایه گذاران خارجی بعد از شرایط پسابرجام حضوری فعالی در ایران دارند، گفت: در نیمه ی دوم سال جاری بیش از 20 جلسه مشرک با سرمایه گذاران خارجی برگزار کردیم که این امر نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار قابل توجه است. بعد از تایید برجام شرکت هایی همچون ما به زمان نیاز دارند تا بتوانند خود را با شرایط جدید وفق داده و از این فرصت استفاده کنیم.

وی با بیان این که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی بعد برجام در ایران در حال مطالعه و بررسی هستند، اظهار داشت: در سال جدید قطعا همکاری های بسیار خوبی را در حیطه عملیاتی با سرمایه گذاران خارجی رقم خواهیم زد. اما از طرف دیگر در حال حاضر با یک شرکت اسپانیایی در محدوده متل قو همکاری داریم که با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی، طرح ارائه شده به مرحله بهره برداری می رسد.

معاون سرمایه گذاری اقتصادی و توسعه شرکت ایران گردی و جهان گردی با اشاره به مولفه های ثابت هر صنعت، گفت: احداث شغل و صنعت هتلداری دارای مولفه هایی است که اگر درست رعایت نشود بی نتیجه خواهد بود، مولفه هایی مانند دسترسی مکان، نیروی کار، آموزش ها و ... باید در کنار هم رعایت شود.

وی همچنین در خصوص ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران، عنوان کرد: امید است که در سال جدید سرمایه گذاران بیشتری وارد کشور شوند، معمولا در اول هر کاری نیاز است به یک سری جاده صاف کن و پیش قراول که شروع کننده کار باشند که در ایران هم این کار شروع شده است، از این رو سال آینده شاهد راه اندازی چندین هتل خواهیم بود.

عضو هیات مدیره سفر کارت ملی با تاکید به این که، در کشور ما افزایش نرخ بازار بیشتر از نرخ درآمد است، گفت: هتلداران شاید برای افزایش نرخ های جاری در سال جدیدتوجیه منطقی داشته باشند، چرا که هزینه های هتل همواره در حال افزایش است. بنابراین در چنین مواقعی دولت باید با ورود خود برای هتل ها یارانه و تسهیلاتی را در نظر بگیرد که کار برای هتل داران آسان شود.

1