22 ژوئن 2024 - 18:50
مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری خبر داد:

برخورد جدی با فعالیت مجازی مراکز گردشگری بدون مجوز

15 ژوئن 2015 - 15:40 dsfr.ir/zu0gy

مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تدابیر جدید اتخاذ شده به منظور برخورد جدی با دفاتر و شرکت های فاقد مجوز فعالیت در فضای مجازی و صدور نشان اطمینان خبر داد.

ولی تیموری گفت: به منظور ساماندهی فعالیت ها و کسب و کارهای الکترونیکی در حوزه گردشگری و ایجاد فضای پرنشاط و قابل اطمینان در این زمینه و نیز جلوگیری از فعالیت افراد سودجو و فرصت طلب، جلسات کاری متعددی با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، سازمان هواپیمایی کشوری و سایر نهادهای مرتبط در محل معاونت گردشگری تشکیل شده است. توافقات و جمع بندی جلسات مورد اشاره به زودی در قالب «دستورالعمل نظارت بر فعالیت های گردشگری در فضای مجازی» و «صدور نشان اطمینان» به کلیه نهادهای مرتبط و تصمیم ساز ابلاغ خواهد شد.

ولی تیموری با اشاره به اینکه در گام نخست شرکت ها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در فضای مجازی رصد خواهند شد؛ اظهار کرد: بر مبنای این اقدام دفاتر گردشگری که دارای مجوز فعالیت بند (ب) از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند؛ می توانند با معرفی از سوی این سازمان و با رعایت دستورالعمل مصوب در فضای مجازی اقدام به فعالیت کنند. به موجب مفاد دستور العمل در دست تهیه، ایجاد سامانه ثبت نام، ذخیره و فروش الکترونیکی خدمات گردشگری در سطحی فراتر از فعالیت ها و وظایف قانونی یک شرکت یا دفتر خدمات مسافرتی، مستلزم ایجاد ساختار حقوقی و قانونی لازم و کسب مجوز جداگانه خواهد بود.

مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان در پایان تشریح کرد: بدیهی است مرکز توسعه تجارت الکترونیک و پلیس فتا از فعالیت بدون مجوز دفاتر و شرکت ها در فضای مجازی جلوگیری و ضمن برخورد جدی و اعمال قانون، سایت های الکترونیکی غیر مجاز را فیلتر خواهد کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1