21 ژوئن 2024 - 03:00

مصرف بنزین در کدام استان ها بیشتر است؟

13 فوریه 2016 - 16:40 dsfr.ir/cr7mj

مصرف بنزین در کدام استان ها بیشتر است؟
taraznews.com
یک شهروند در حال پر کردن باک خودرو در پمپ بنزین

آمارهای سال 93 نشان می دهد که تهران و اصفهان در میان استان هایی هستند که بیش ترین مصرف بنزین را به خود اختصاص داده اند.

نگاهی به آمارهای آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا در سال 93 نشان از آن دارد که تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس بیش ترین میزان مصرف بنزین را در میان دیگر استان ها به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس، تهران در کل سال 93 چیزی در حدود 5 هزار و 56 میلیون لیتر بنزین مصرف کرده  است. در عین حال، اصفهان نیز با رقم یک هزار و 852 میلیون لیتری در رتبه بعدی مصرف بنزین در سال 93 قرار دارد.

بر اساس آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، استان های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی به ترتیب با 173، 159 و 177 میلیون لیتر در میان استان هایی قرار دارند که کم ترین میزان مصرف بنزین را در اختیار دارند.

یزد، همدان، مرکزی و لرستان نیز در میان استان هایی قرار دارند که مصرف شان نزدیک به یکدیگر و چیزی در حدود 400 میلیون لیتر در کل سال 93 بوده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1