پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی از امروز آغاز شد

25 ژانویه 2016 - 15:30 dsfr.ir/5y13t

پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی از امروز آغاز شد
دنیای سفر
وب سایت فروش بلیط اینترنتی شرکت راه آهن

فروش اینترنتی بلیط قطارهای مسافری از امروز تا 7 بهمن ماه به صورت محوری و از فردا تا 8 بهمن ماه سالجاری شروع می شود.

فروش اینترنتی بلیط قطارهای مسافری از امروز تا 7 بهمن ماه به صورت محوری و از فردا تا 8 بهمن ماه سالجاری به صورت آنلاین از طریق سامانه یکپارچه فروش بلیت راه آهن ج.ا.ا و نیز دفاتر فروش بلیت شروع می شود.

پیش فروش بلیت اینترنتی برای محورهای آذربایجان-شمال غرب-شمال و قطارهای کمربندی این محورها از روز 5 بهمن ماه 94 ساعت 19 از طریق سایت www.rai.ir و پیش فروش بلیت این محورها از طریق مراکز فروش روز سه شنبه 6 بهمن ماه 94 ساعت 7 صبح آغاز می شود.

همچنین پیش فروش اینترنتی بلیت قطار در محورهای جنوب-جنوب شرق شامل بندرعباس، کرمان، یزد، اصفهان، شیراز و زاهدان و همچنین قطارهای کمربندی این محورها از از روز سه شنبه 6 بهمن ماه سالجاری ساعت 19 و پیش فروش بلیت این محورها از طریق مراکز فروش از روز چهارشنبه 7 بهمن ماه ساعت 7 صبح آغاز خواهد شد.

پیش فروش بلیت قطار برای محور خراسان شامل تهران-مشهد، تهران-شاهرود، تهران-سمنان، سمنان-مشهد، شاهرود-مشهد، نیشابور-مشهد، تهران-نیشابور، تهران-خواف، تهران-طبس، آزادور-مشهد، طبس-مشهد، سرخس-مشهد و بالعکس نیز از روز 8 بهمن از ساعت 7 صبح آغاز می شود.

پیش فروش اینترنتی این محور نیز از تاریخ 7 بهمن ماه سالجاری ساعت 19 انجام خواهد شد.

ظرفیت صندلی ایجادی در ایام نوروز 95؛ 92 هزار و 285 صندلی به صورت روزانه و یک میلیون و 845 هزار و 700 صندلی در کلیه مسیرها و در طول 20 روز ایام پیک خواهد بود.

همچنین شروع پیک نوروزی قطارهای مسافری از 25 اسفند 94 به مدت 20 روز تا 15 فروردین 95 ادامه دارد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « باشگاه خبرنگاران جوان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1