25 فوریه 2024 - 05:23

آزمایشگاه شیمی پژوهشگاه میراث فرهنگی راه‌اندازی شد

9 ژوئن 2015 - 16:10 dsfr.ir/1h612

آزمایشگاه شیمی تر پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، در راستای اهداف پژوهشی و اجرایی پژوهشگاه میراث فرهنگی پس از چند سال تعطیلی ناخواسته دوباره در مکان قبلی خود راه اندازی شد.

سمیه کاظمی مسئول آزمایشگاه شیمی تر پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی با اعلام این خبر افزود: به دنبال این اقدام دستگاه های موجود در این بخش کالیبره و مواد شیمیایی و سایر وسایل و مواد مصرفی مورد نیاز تهیه شد. این آزمایشگاه که پایه‌ای ترین بخش آنالیز مواد محسوب می شود، به منظور تجزیه کمی و کیفی و شناسایی مواد مرتبط با آثار تجهیز شده است.

به گفته کاظمی، شناسایی الیاف، آهار در نسخ خطی و منسوجات تاریخی، شناسایی کیفی عناصر موجود در بدنه کاشی‌ و شناسایی نوع شوره آن، تجزیه کمی نمونه‌های خاک برای اندازه‌گیری نمک‌های آن، شناسایی آنیون‌ها و کاتیون‌های نمونه‌های رنگدانه، خاک، ملات، آجر، سفال، محصولات خوردگی و استخراج و جداسازی رنگینه های الیاف پارچه و ... از خدماتی است که این بخش ارایه می دهد. این آزمایشگاه به پژوهشگران، دانشجویان، سایر پژوهشکده های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و ... خدمات ارایه می دهد.

گفتنی است، آزمایشگاه شیمی تر پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی همزمان با انتقال پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به شهر شیراز در سال 1389 آسیب های زیادی دید که با تلاش مسئولان در مکان قبلی تجهیز و راه اندازی شد و هم اکنون آماده ارایه خدمات است. این پژوهشگاه در دولت قبل و از تاریخ 30/4/89 تا 15/3/91 به رغم مخالفت کارشناسان و کارکنان به شیراز منتقل شده بود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1