سرپرست صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی منصوب شد

9 ژوئن 2015 - 15:50 dsfr.ir/r68hr

با صدور حکمی از سوی مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمدرضا پوینده به عنوان سرپرست صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی منصوب شد.

در حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای محمدرضا پوینده آمده است:
"نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده (94) قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی منصوب می‌شوید.
توفیق روزافزون تان را در انجام وظایف محوله و در راستای تحقق اهداف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از خداوند منان خواهانم."

یادآور می شود، پوینده پیش از این به عنوان مدیرکل برنامه ریزی گردشگری در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشغول به فعالیت بوده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1