10 ژوئن 2024 - 12:50
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران:

وضعیت بیمه 70 هزار راننده تاکسی وخیم است

4 نوامبر 2015 - 14:00 dsfr.ir/rg1cp

وضعیت بیمه 70 هزار راننده تاکسی وخیم است
iransmile.com
تاکسی

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بیمه تاکسی رانان نیازمند مصوبه مجلس است تا دولت مکلف به تامین حق بیمه آنان شود.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل قناعتی در دویست و یکمین جلسه شورا با اشاره به موضوع بیمه تاکسی رانان تهران گفت: در سال 88 به واسطه اعمال هدفمند کردن یارانه ها، دولت سیاست تشویقی برای رانندگان تاکسی در نظر گرفت و آنان را بیمه کرد.

وی ادامه داد: در آن سال اعتباری برای بیمه این عزیزان دیده شد به گونه ای که 50 درصد اعتبار بیمه بر عهده دولت و 50 درصد بر عهده خود رانندگان بود. این تامین اعتبارات بیمه تاکسی رانان ادامه پیدا کرد، ولی متاسفانه امسال دولت محل تامین این اعتبارات را قطع کرده چرا که این امر مصوبه مجلس را نداشته است.

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: با شرایط فعلی هیچ خدمت رسانی به رانندگان تاکسی نمی شود و بنزین هم که گران شده و قیمت کرایه آنان نیز در کنترل مدیریت شهر است.

قناعتی افزود: بنابراین پیشنهاد می دهم شهردار تهران پیگیر اخذ این مصوبه از مجلس محترم شورای اسلامی باشد و اگر وظیفه ما است که گردش کار کنیم این امر هر چه زود تر انجام شود تا دولت مکلف و مجاز به تامین اعتبار مورد نیاز برای بیمه تاکسیرانان باشد.

مهدی چمران نیز در ادامه، کمیته حمل و نقل شورا را پیگیر این امر کرد.

1