25 فوریه 2024 - 18:05

افزایش نرخ بنزین هواپیما به 600 تومان

24 می 2015 - 11:00

نرخ هر لیتر بنزین هواپیما با 100 تومان افزایش 600 تومان شد.

بر اساس آخرین بخشنامه دولت، از ساعت 24 روز سه شنبه 5 خرداد، دولت نرخ بنزین هواپیما های مسافری را 100 تومان افزایش داد.

پیش از این نرخ سوخت هواپیما های مسافری هر لیتر 500 تومان بود. به گفته دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی این نرخ هزینه شرکت ها را افزایش می دهد در حالی که نرخ بلیت همچنان تکلیفی از سوی دولت تعیین می شود.

در همین رابطه، وزیر نفت در خصوص وجود شایعاتی مبنی بر تک نرخی شدن قیمت بنزین، گفت: تنها 2 تا 3 شب منتظر بمانید تا از وضعیت نرخ جدید بنزین خودروهای سواری آگاهی یابید.

در ماه های گذشته، کارت سوخت خودروها در ابتدای هر ماه شارژ و سهمیه بنزین به کارت های دارندگان خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها واریز می شد، اما تاکنون سهمیه خردادماه این وسایط شارژ نشده است. وی درباره گران شدن قیمت بنزین و حذف قیمت بنزین 700 تومانی، گفت: در این زمینه همه گزینه ها روی میز است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1