1 مارس 2024 - 11:00
با حضور معاون میراث فرهنگی کشور

پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان افتتاح شد

23 می 2015 - 14:00

دفتر پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان با حضور معاون میراث فرهنگی کشور افتتاح شد.

افتتاح این پایگاه همزمان با هفته میراث فرهنگی و در قالب نشست کارگروه میراث فرهنگی کشور با حضور مدیران کل 17 استان عضو کارگروه در اصفهان انجام شد. اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، گیلان، کرمانشاه، قزوین، زنجان، اردبیل، لرستان و ایلام و ... از جمله استان های عضو این کارگروه هستند.

محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در این خصوص گفت: هدف از ایجاد این پایگاه ها مراقبت و پایش بناهائی که به ثبت جهانی رسیده است، است. لذا شورای ثبت جهانی و سازمان یونسکو همواره بر کارکرد بناها و نحوه مرمت و نگهداری بناهائی که به ثبت جهانی رسیده اند نظارت خواهد کرد.

به گفته طالبیان، پایگاه های حفاظت از میراث فرهنگی نقش مهمی در حفاظت از آثار ایفا می کنند و امسال یکی از اولویت های سازمان میراث فرهنگی ارتقا سطح پایگاه های حفاظت از آثار تاریخی در سراسر کشور است. موزه های سازمان از نظر ارائه خدمات به گردشگران و معرفی آثار خود از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و لذا باید تلاش کنیم تا از طرق مختلف وضعیت موزه های کشور را بهتر از گذشته کنیم.

مسجد جامع اصفهان با قدمتی بیش از 1200 سال، اولین مسجد جهان اسلام است که با برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد تاریخی و دینی نامزد ثبت جهانی شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1