9 دسامبر 2023 - 15:51

آیا چای ایرانی به سفره های ایرانیان بر می گردد؟

27 اکتبر 2015 - 10:30 dsfr.ir/6s3cq

آیا چای ایرانی به سفره های ایرانیان بر می گردد؟
netshahr.com
چای ایرانی

به نظر می رسد وضعیت تولید چای امسال نسبت به سال گذشته بهتر باشد، همچنان که امسال در مجموعه شش هزار تن نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته ایم. با این همه به زعم فعالان حوزه تولید چای تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

به گزارش اقتصادنیوز، آن طور که فعالان بازار می گویند اکنون چند سال است که سهم چای ایرانی در سبد هزینه خانوار به آرامی کوچک و کوچک تر شده و در عوض چای خارجی که به گفته رئیس سازمان چای ایران همه آن رنگ و اسانس است، جای بیشتری باز کرده است. ادامه این وضعیت راه به جایی برده که بسیاری از چای کاران کشور متضرر شده و دچار خسران مالی شدند و از توان آن ها برای تولید چای نیز کاسته شد.

در این میان خشکسالی هم به یاری وضعیت نامساعد موجود آمد که تولید چای در سال گذشته یکی از بدترین  سال های خود را تجربه کند و با تولید 13 هزار تن چای از نیاز 110 هزار تنی چای خشک در کشور، فقط معادل 11.8درصد آن؛ در داخل کشور تولید شود، این در حالی است که بنا بر آمارهای موجود؛ در سال ها گذشته 65 درصد نیاز مصرفی کشور را در داخل تولید می کردیم.

به زعم بسیاری از فعالان حوزه تولید چای، امسال وضعیت تولید نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. هم از آن جهت که دولت با خرید تضمینی چای و پرداخت بخشی زیادی از مطالبات چای کاران به توان آن ها برای ادامه فعالیت افزوده و هم از آن جهت که وضعیت آب و هوایی امسال به گونه ای بوده که شرایط بهتری را نسبت به سال گذشته برای کشت و برداشت چای فراهم کرده است. با این همه به نظر می رسد که برای رسیدن به شرایط ایده آل فاصله زیادی وجود دارد.

در این زمینه، ایرج هوسمی، رئیس اتحادیه چای کاران شمال، بیان کرد: محصول چای امسال بهتر از پارسال بود و در مجموع تولید چای امسال قریب به شش هزار تن بیشتر از پارسال شد و به 19 هزار تن رسید که البته مطلوب نیست ولی در مقایسه با سال گذشته بد نیست.

وی همچنین گفت: سال گذشته وضعیت خشکسالی تا حدی برای باغ های چای مشکل ایجاد کرد که چای کاران ما از چهار دور بهره برداری فقط توانستند سه دور چای برداشت کنند ولی امسال این میزان به سه دور بهره برداری رسیده است.

او ادامه داد: باغ های چای اکنون بیمارند و نیاز به خدمت دارند ولی متاسفانه وضعیت مالی چای کاران ما در حدی نیست که بتوانند باغ ها را احیا کنند. در نتیجه تا زمانی که باغ ها احیا نشوند ما با مشکل چای در کشور روبه رو خواهیم بود.

رئیس اتحادیه چای کاران شمال، اظهار کرد: باغ های چای نیاز به حمایت دارند و باید برایشان هزینه شود. اگر هزینه های لازم صورت نگیرد ما دیگر هرگز نمی توانیم به تولید تا 70 هزار تنی خود که پیش تر انجام می شد برسیم. مردم نیز در خلاء حضور چای با کیفیت ایرانی در بازار، چای بی کیفیت خارجی که همه اسانس و رنگ اسانس است، مصرف خواهند کرد.

1