10 ژوئن 2024 - 14:03

منتفی شدن تغییر سهمیه بندی سوخت خودروها تا پایان سال

9 می 2015 - 11:10

منتفی شدن تغییر سهمیه بندی سوخت خودروها تا پایان سال
تغییر سهمیه بندی سوخت خودروها تا پایان سال منتفی است. عکس: رحیم بنی‌ اسد آزاد

ثبات قیمت سوخت برای برگزارکنندگان تور که بخش مهمی از هزینه تورهای برگزار شده آنان هزینه حمل و نقل زمینی است، خبری خوش است.

سید ناصر سجادی، مدیر عامل پخش فرآورده های نفتی گفت: ما مجری سیاست های دولت در زمینه قیمت و سهمیه بندی هستیم و فعلا هیچ برنامه‌ای برای تغییر سهمیه بندی سوخت خودروها تا پایان سال وجود ندارد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1