17 آوریل 2024 - 03:09

عروسک ھای مکزیکی به ایران آمدند

18 اکتبر 2015 - 10:40 dsfr.ir/9r06k

عروسک ھای مکزیکی به ایران آمدند
وب سایت عروسک های موزه ملل
پوستر معرفی نمایشگاه

موزه ملل، در راستای استواری پایه ھای صلح و دوستی میان کودکان ایران و جھان نمایشگاهی از عروسک های مکزیکی برپا کرده است.

به گزارش امرداد؛ موزه ملل خانه ای است که در آن 540 عروسک فرھنگی از 53 کشور جھان در کنار ھم به نمایش درآمده اند. در این موزه افزون بر عروسک ھایی از کشورھای انگلستان، اتریش، آلمان، آمریکا، کانادا، اوکراین، اسلواکی، کنیا، تانزانیا، گرجستان، لھستان، روسیه، اسپانیا، ارمنستان، نروژ، فنلاند، ایتالیا، فرانسه، آلبانی، بلغارستان، مکزیک، پرو، ونزوئلا و آفریقای جنوبی، بخش دیگری وجود دارد که عروسک ھای نمایشی، عروسک ھای سایه و عروسک ھای قومی ایران در آن نگھداری می شوند.

اخیرا این موزه به شناساندن عروسک ھا و فرھنگ مکزیکی و دستبافت ھای آمریکای لاتین پرداخته و فرصت خوبی برای آشنایی با فرھنگ، آداب و رسوم و پارچه ھا، دستبافت ھا و عروسک ھای این فرھنگ برای مخاطبان فراهم کرده است.

این موزه از روز نخست مھرماه آغاز به کار کرد و ھدف از برپایی آن ایجاد فرصتی برای آشنایی بازدیدکنندگان به ویژه کودکان و نوجوانان ایرانی با فرھنگ ھای گوناگون موجود در کشورمان و ھمچنین فرھنگ دیگر ملت های جھان عنوان شده است تا این شناخت، پایه ھای صلح و دوستی میان کودکان ایران و جھان را بیش از پیش استوار کند.

برای آشنایی با این موزه و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت موزه ملل با آدرس www.dollsmuseum.ir مراجعه کنید.

1