چهارمین دور انتخابات انجمن صنفی دفاتر گردشگری تهران برگزار شد

13 اکتبر 2015 - 12:10 dsfr.ir/z41jb

چهارمین دور انتخابات انجمن صنفی دفاتر گردشگری تهران در باغ موزه قصر برگزار شد

چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در مجمع انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی که عصر روز دوشنبه با حضور بیش از 200 عضو این انجمن و همچنین نماینده وزارت کار و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در باغ موزه قصر برگزار شد، تعدادی از اعضای هیأت مدیره قبلی پس از رأی گیری در جایگاه خود ابقا شدند.

در این انتخابات که با تبلیغات گسترده و رایزنی های فشرده منتخبان همراه بود، 21 نفر کاندیدای چهارمین انتخابات مجمع انجمن صنفی شده بودند که با رأی 106 شرکت کننده، غلامرضا اباذری، امیر هاتفی، امیرپویان رفیعی شاد، بهروز صفری، مصطفی سروی، محمد عزیزی و ناهید رکوعی به عنوان اعضای اصلی مجمع و فرامرز موسوی سعیدی و داود فرزانه به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

همچنین محمد جهانگیری و زینب سادات حاج زواره به عنوان بازرسان مجمع انتخاب شدند و سعید بهمن پور بازرس علی البدل شد.

رؤسای اسبق این انجمن نیز برای چهارمین دور انتخابات مجمع کاندیدا شده بودند که رأی آن ها به حد نصاب نرسید. بشردوست، معاون گردشگری پیشین استان تهران نیز که پس از استعفا به صنف دفاتر خدمات مسافرتی پیوسته، در کسوت مدیر یک دفتر خدمات مسافرتی در این انتخابات شرکت کرد.

اعضای منتخب مجمع انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی پس از پایان رأی گیری با یکدیگر بیعت کردند که در دور جدید، زمان بیشتری را صرف این انجمن کنند. دیگر اعضای انجمن نیز خواستار اتحاد صنف، تلاش برای توسعه گردشگری الکترونیک و حذف فرصت طلبی ها و سوءاستفاده از جایگاه انجمن برای پیشرفت شخصی شدند.

1