1 مارس 2024 - 11:57

افزایش جمعیت گوزن زرد در میانکتل فارس

4 اکتبر 2015 - 14:50 dsfr.ir/cj89u

گوزن زرد فارس

گوزن زرد ایرانی گونه ایست بسیار نادر که به تعداد محدودی در ایران زندگی می کنند. این گونه در لیست IUCN جزء گونه های در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: آمار نهایی گوزن ها بر اساس آخرین سرشماری 20 درصد افزایش داشته است.
 حمزه ولوی گفت: ایستگاه تحقیقاتی گوزن زرد ایرانی در استان فارس در محدوده فنس کشی منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه زیستکره ارژن و پریشان واقع است و با پژوهش ها و فعالیت هایی که در چند سال اخیر توسط کارشناسان محیط زیست در رابطه با گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی صورت پذیرفته ،امروز می توان گفت که وضعیت گوزن زرد ایرانی بهبود یافته و با حفاظت های بعمل آمده آمار آن رو به افزایش است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: ایستگاه تحقیقاتی گوزن زرد ایرانی در استان فارس در محدوده فنس کشی منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه زیستکره ارژن و پریشان واقع است و با پژوهش ها و فعالیت هایی که در چند سال اخیر توسط کارشناسان محیط زیست در رابطه با گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی صورت پذیرفته، امروز می توان گفت که وضعیت گوزن زرد ایرانی بهبود یافته و با حفاظت های بعمل آمده آمار آن رو به افزایش است.

وی افزود: گوزن زرد ایرانی گونه ایست بسیار نادر که به تعداد محدودی در ایران زندگی می کنند. این گونه در لیست IUCN جزء گونه های در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.

حمزه ولوی در ادامه مهمترین اقدامات حفاظتی این اداره کل در جهت حفاظت از این گونه ارزشمند را علت یابی بیماری های احتمالی این گونه ، انجام مطالعات در خصوص رفتار، وضعیت تغذیه و زیستگاه آنها و همچنین انجام تغییرات لازم بمنظور بهبود وضعیت تغذیه، ایجاد شرایط زیستگاهی مناسب تر، حفاظت بهینه و بویژه افزایش محدوده فنس کشی و لایروبی مستمر چشمه و آبشخورهای آن دانست که باعث گردیده تا گوزنهای زرد استان فارس در حال حاضر از شرایط زیستگاهی بهتری برخوردار باشند.

وی تصریح کرد: البته هنوز نیاز به مراقبت و کار کارشناسی بیشتری است که میبایستی بر روی این گونه ها انجام گیرد 
ولوی تاکید کرد: در سالهای اخیر علیرغم شرایط نامساعد جوی و خشکسالی ها خوشبختانه با مراقبت و پایش این منطقه آمار گوزن ها سیر صعودی داشته و آمار نهایی گوزن ها بر اساس آخرین سرشماری20 درصد افزایش داشته که با توجه به مراقبت های انجام گرفته استفاده از پودر های غذایی مکمل و تامین علوفه مورد نیاز در فصول سرد وخشک وضعیت گونه و رشد جمعیت آن مطلوب می باشد.

گفتنی است گوزن زرد ایرانی دارای جثه ای کوچکتر از مرال بوده و از شوکا نیز بزرگتر است . گوزن نر در شرایط مناسب زیستی بین 80 تا 120 کیلوگرم وزن و بین 80 تا 100 سانتی متر ارتفاع دارد و گوزن زرد ماده آن از نرها کوچکتر است و شاخ ندارد.

رنگ گوزن زرد ایرانی مخلوطی از قرمز و زرد با لکه های سفید منظم است که در فصول مختلف سال تغییرات جزئی پیدا می کند و در فصل تابستان رنگ بدن این حیوان رنگ زرد مایل به قهوه ای روشن با خالهای سفید.طول عمر گوزن زرد بطور طبیعی بین 14 تا 16 سال است ، گوزن زرد علفخوار، سرشاخه خوار و نشخوار کننده است.

1