28 فوریه 2024 - 19:16

ایرانی ها 24 هزار میلیارد خرج تفریح کردند

18 می 2015 - 08:30 dsfr.ir/5y5b3

هزینه سفرهای تفریحی در سال 2013، حدود 24 هزار میلیارد ریال بوده که بیشترین سهم را در مخارج گردشگری ایران داشته است.

بر اساس این گزارش که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، هزینه داخلی حاصل از گردشگری در سال 2013 حدود 21 هزار میلیارد ریال بوده است که در سال 2014، پیش‌بینی می‌شود 12.6 درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که هزینه سفرهای تجاری با کمترین سطح تاثیر در اقتصاد گردشگری، دو هزار و 400 میلیارد ریال در سال 2013 بوده که برای سال گذشته میلادی، نرخ رشد 13.1 درصدی برای آن محاسبه شده است.

آمار پایین هزینه سفرهای تجاری ایران که نشان دهنده روند کند رشد اقتصادی ایران است به گفته این گزارش تنها 9.3 از کمک مستقیم گردشگری به تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و این در حالی است که این رقم درباره سفرهای تفریحی درون و برون مرزی به 90.7 درصد می رسد.

در بخش دیگری از گزارش به فرصت های شغلی ایجاد شده از طریق صنعت گردشگری در اقتصاد ایران پرداخته شده که بر اساس آن «بخش گردشگری در سال 2013 بالغ بر یک میلیون و 184 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرد که این مقدار در سال 2014 رشد 2.7 درصدی داشته است.» طبق این گزارش، در سال 2013 حدود 5.3 درصد از مجموع اشتغال کشور مربوط به بخش گردشگری بود که در سال 2014 این رقم به یک میلیون و 216 هزار فرصت شغلی رسیده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس کمک مستقیم گردشگری به تولید ناخالص داخلی کشور را نیز حائز اهمیت دانسته و آن را در سال 2013 رقمی در حدود 151 هزار میلیارد ریال عنوان کرده که 2.2 درصد از کل کمک‌های مستقیم به تولیدات ناخالص را شامل می‌شد. از این مقدار 18.5 درصد از کمک گردشگری به تولید ناخالص داخلی از هزینه بازدید کنندگان خارجی و 81.5 درصد از آن از طریق سفرهای داخلی تامین می‌شود. این در حالیست که کمک مستقیم گردشگری به تولید ناخالص داخلی در سال 2014 با 10 درصد رشد همراه بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس با آنکه برای تهیه این نمایه آماری گردشگری از گزارش شورای جهانی سفر در سال 2014 بهره گرفته، اما این نکته را نیز متذکر شده است که در آمار گردشگری کشور نواقصی چون در دسترس نبودن اطلاعات مرتبط با شاخص ها و یا به روز نبودن برخی داده ها به چشم می خورد. علاوه‌ بر این، در گزارش های موجود در شورای جهانی سفر نیز جای برخی داده ها خالی است که نشان دهنده‌ ضعف آماری گردشگری ایران است و این باعث شده شورای جهانی بر اساس اطلاعات موجود، برخی آمارها را تخمینی مشخص کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1